วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่ย่านด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

Spread the love

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 63 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่ย่านด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน บนฐานเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์” เพื่อติดตามบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยโอกาสนี้ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบและ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินโครงการวิจัย ณ ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม จังหวัดเชียงใหม่

 

โดยการเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการครั้งนี้ รมว.อว. พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ Koyori Project 2020 งานเทศกาลออกแบบเชียงใหม่ ( Chiang Mai Design Week 2020) ชมกระบวนการทำร่มแต่ละขั้นตอนจากชาวบ้านที่มีความชำนาญ จากอำเภอสันกำแพงและอำเภอดอยสะเก็ด อาทิ กระดาษสา บ้านต้นเปา ด้ามร่ม บ้านเหล่า บ้านออน อำเภอสันกำแพง ด้ามร่ม บ้านแม่ฮ้อยเงิน ร่มและโครงร่มบ้านสันต้นแหน อำเภอดอยสะเก็ด และการประกอบกัน ปิดกระดาษร่ม (หุ้มร่ม) การลงสี ที่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่พบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 172 ราย และมีคลัสเตอร์ย่อยที่เชื่องโยงกับตลาดเมืองใหม่แล้ว 10 คลัสเตอร์
(มีคลิป) พ่อค้าแม่ค้าในตลาดวโรรส เชียงใหม่ แตกตื่น งูเหลือมยักษ์เลื้อยพันสายไฟฟ้าแรงสูงกลางตลาด
กองกำลังผาเมืองยึดฝิ่นดิบพื้นที่แม่อาย ได้ 64 กก. เตรียมขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้อง
แรงงานเก็บลำไยต้องขึ้นทะเบียนให้เสร็จภายใน 1 ส.ค. 64 ต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุกคน
มทร.ล้านนา ส่งเสริม “ห้อม” ชนเผ่าลาหู่ซี อำเภอพร้าว สู่อาชีพที่ยั่งยืน
มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีเข้าพรรษา มอบเทียนพรรษาให้ 6 หน่วยงานภายใน