วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

(คลิป) มทร.ล้านนา ประสบผลสำเร็จ เก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาคุณภาพสูงชุดแรกที่แม่ฮ่องสอน

15 มิ.ย. 2020
791
Spread the love

มทร.ล้านนา ประสบผลสำเร็จ เก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาคุณภาพสูงชุดแรกที่แม่ฮ่องสอน ส่งมอบกรมการแพทย์แผนไทยฯ ใช้ปรุงยาตำรับไทยและต่อยอดงานวิจัยทางการแพทย์

12 มิ.ย. 63 : ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยนายณัฐวรรธน์ วรพนิตกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ส่งมอบผลผลิตกัญชาภายใต้โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ ประกอบด้วยดอกกัญชาสด จำนวน 14.45 กิโลกรัม กัญชาแห่ง จำนวน 94.32 กิโลกรัม ให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณะสุข โดยมี นายปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ

เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการปรุงยาตำรับไทย และงานวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งมีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการ  ณ ศูนยวิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายพิรัช โอบอ้อม ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณะสุขและฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบุกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม

นายปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เดินทางเข้ารับมอบผลผลิตกัญชาภายใต้โครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบุกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม กล่าวว่า จากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยฯและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่มแพม ได้ร่วมกันปลูกและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบผลผลิตให้กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ นั้น ถือว่าให้ผลลิตที่ดีมาก และไม่มีความเสียหายอันเกิดจากโรคและแมดงเกิดขึ้น ซึ่งจะสามารถนำไปสกัดสารสำคัญในการผลิตยาแจกจ่ายให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศได้ตามเป้าหมาย

จากความสำเร็จดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากการทำความร่วมมือระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา และ กัญชงทางการแพทย์ เพื่อจัดส่งผลผลิตให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการปรุงเป็นยาไทย 16 ตำรับ แจกจ่ายให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศ และเป็นแห่งแรกของไทยที่มีดำเนินการและบริหารจัดการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ

โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายให้ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ลงนามความร่วมมือกับ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา ให้สามารถปลูกกัญชาในพื้นที่จำเพาะในโรงเรือนเนื้อที่ 1,000 ตารางเมตร มีการบริหารจัดการแบบเกษตรอินทรีย์ Smart Organic Farming ดำเนินการปลูกกัญชารุ่นแรกจำนวน 320 ต้น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกบุกและแปรรูปบุก เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 และจะดำเนินการปลูกให้เต็มพื้นที่จำนวน 20,000 ต้นในอนาคต สำหรับสายพันธุ์กัญชาที่มหาวิทยาลัยฯ มีในครอบครองได้มีการรวบรวมสายพันธุ์กัญชาพื้นบ้านจากภูมิภาคต่างๆ ผ่านกระบวนการนิรโทษกรรม เพื่อครอบคลองจำนวน 11 สายพันธุ์ และคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง จำนวน 4 สายพันธุ์ มาปลูก ณ ศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ประกอบด้วย กัญชาสายพันธุ์เพชรบุรี ตะนาวศรี หางกระรอกด้ายแดง หางกระรอกอีสาน

ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา ได้เปิดเผยว่า สำหรับองค์ความรู้ด้านกัญชาที่ได้จากโครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ทางการแพทย์ครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและปลูกพืชสมัยใหม่ของนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นยังสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นสถานที่ฝึกงานพร้อมกับสร้างงานให้กับนักศึกษาได้ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินการครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยฯจึงอยากให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชน ควบคู่กับการเกี่ยวเกี่ยวองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

Cr. มทร.ล้านนา