วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

(คลิป) ผึ้งน้อยเบเกอรี่เชียงใหม่ จัดงานผึ้งน้อยรวมใจ ครั้งที่ 24 พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่พนักงาน ประจำปี 62

27 ม.ค. 63 : ที่บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด คุณรัตน์ ปาละพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด ได้เป็นประธานเปิดงาน “ผึ้งน้อยรวมใจ ครั้งที่ 24” และพิธีมอบเกียรติบัตรและมอบรางวัลแก่พนักงานที่ทำงานครบตามเกณฑ์ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ประจำปี 2562 โดยมี คุณผ่องพรรณ ปาละพงศ์ กรรมการผู้จัดการ คุณรัตนา ปาละพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ นำพนักงานของบริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การจัดงานครั้งนี้ทางบริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ ระหว่างพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ และร่วมฉลองเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 และขอบคุณพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน และเป็นกำลังสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการเติบโตของบริษัทฯ

สำหรับบริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด พร้อมทั้งบริษัทฯ ในเครือ ได้ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่มากว่า 30 ปี มีการขยายการผลิตและขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของคนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลาง ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักเสมอว่าความก้าวหน้าของบริษัทฯ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากบุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ ไม่ได้ร่วมแรงร่วมใจและร่วมฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆ มาพร้อมกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ พนักงานทุกคนได้ต่อสู้และทำให้ “ผึ้งน้อยเบเกอรี่” ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ จนบรรลุสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จได้ ดังนั้น ในโอกาสนี้ จึงได้จัดพิธีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลสำหรับพนักงานของบริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด, บริษัท เบบี้บี เบฟเวอเรจ จำกัด และบริษัท บี.บี เบเกอรี่ จำกัด ให้กับพนักงานที่มีอายุงานครบตามเกณฑ์ ทั้งหมด 83 คน เป็นพนักงานอายุงานครบ 5 ปี จำนวน 42 คน อายุงานครบ 10 ปี จำนวน 277 คน อายุงานครบ 15 ปี จำนวน 8 คน และอายุงานครบ 20 ปี จำนวน 6 คน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน

#phungnoibakery