วันจันทร์, 19 เมษายน 2564

มท.1 เปิดโครงข่ายไฟฟ้าให้ชาวแม่สะเรียง ฮ่องสอน ได้ใช้ไฟฟ้า

11 มี.ค. 2021
535
Spread the love

มท.1 เปิดโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 10 มี.ค. 64 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ Microgrid ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัจจุบันในประเทศไทย ยังมีพื้นที่บางส่วนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ไม่สามารถขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายได้ PEA ริเริ่มโครงการด้านระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า ไปยังทุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ Microgrid มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ และเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการใช้พลังงานทดแทน

โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือไมโครกริด อำเภอแม่สะเรียง ได้ติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า Battery Energy Storage System (BESS) ชนิด Li-ion (ลิเธียมไอออน) พิกัดใช้งาน 3 MW 1.5 MWh (รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 3 MW ได้นานครึ่งชั่วโมง) หรือจ่ายไฟได้เกือบครึ่งหนึ่งของอำเภอแม่สะเรียง สามารถจ่ายไฟแบบอิสระได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการซื้อหรือผลิตไฟฟ้า ลดหน่วยสูญเสียในระบบสายส่งและระบบจำหน่ายที่มีระยะไกล โดยใช้แหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ โซล่าเซลล์จากเอกชน 4 MW เขื่อนพลังน้ำขนาดเล็กของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ประมาณ 1.3 MW โรงจักรดีเซลพิกัดรวมประมาณ 5 MW (ขนาด 1 MW จำนวน 5 เครื่อง) ในอนาคตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนดำเนินโครงการไมโครกริดจำนวนสองแห่ง คือ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และเกาะพะลวย อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
บ้านท่าตาฝั่ง อำเภอแม่สะเรียงอ่วม น้ำป่าซัดเข้าท่วมบ้านเรือนเสียหายหลายหลัง
New Normal ชาวบ้านโป่งร่วมพิธีสูตรกอง สูตรถอน ปัดเป่าโรคร้ายออกจากหมู่บ้าน
“ร่วมด้วยช่วยกันป้องกัน” นายกกิ่งกาชาดแม่สะเรียงส่งความห่วงใย ให้ทีมป้องกันโควิด
“บุญรักษา” เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง เยี่ยมจุดตรวจมอบสิ่งของสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่
แม่ฮ่องสอน สกัดโควิด-19 ปิดหมู่บ้านห้ามคนภายนอกเข้า วอนลูกหลานทำงานพื้นที่เสี่ยงไม่ต้องกลับมา
อัยการแม่สะเรียง ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงแม่ละอูน คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย พร้อมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ