วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

พาชม สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว วิสาหกิจชุมชนปักผ้าฝ้ายบ้านป่าปุ๊ สร้างรายได้ให้ชุมชน สืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Spread the love

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางรวิวรรณ กองวัฒนาสุภา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปักผ้าฝ้าย บ้านป่าปุ๊ พาเยี่ยมชมร้านซึ่งตั้งอยู่ ริมถนนหลวง สาย 108 แม่ฮ่องสอน – ขุนยวม อยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปักผ้าฝ้ายบ้านป่าปุ๊ ได้เปิดเผยว่า กลุ่ม ฯ มีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน 10 คน โดยมี นางรวิวรรณ กองวัฒนาสุภา เป็นประธานกลุ่ม และมีนางพิมพา กองวัฒนาสุภา เป็นรองประธาน ซึ่งสมาชิกกลุ่มแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ต่างๆ เช่น ทอผ้า ปักลูกเดือย ตัดเย็บ ส่งสินค้า สำหรับประธานกลุ่ม มีหน้าที่ในการออกแบบและการปักเม็ดเงิน ส่วนรองประธาน จะมีหน้าที่ในเรื่องของการตลาด รวมไปถึงการตัดเย็บและออกแบบด้วย

วิสาหกิจชุมชนปักผ้าฝ้าย บ้านป่าปุ๊ เน้นผลิตชุด หรือเสื้อ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น กะเหรี่ยง ไทใหญ่ ม้ง ลาหู่ พื้นเมือง ล้านนา และชาติพันธุ์อื่นๆ เน้นความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ด้วยการปักจากมือ สอดแทรกความเป็นธรรมชาติของลูกเดือย ตัดเย็บจากผ้าทอ ของสมาชิกในชุมชน สินค้าแต่ละชุด จึงมีความสวยงาม แปลกตา และทรงคุณค่า การันตีคุณภาพด้วยรางวัลที่ได้รับคัดเลือก ให้เป็นสินค้าโอท็อประดับ 5 ดาวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกของกลุ่มได้เป็นอย่างดี นอกจากสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ และรักษา วัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายของชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกด้วย