วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

ระวัง พบเหล้าปั่นสูตรใหม่ ผสมน้ำอัดลม เสี่ยงอันตราย

Social Share

พึงระวัง มีการแพร่ระบาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดใหม่ ซึ่งได้นำยาแผนโบราณที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ผสมกับน้ำอัดลม ขายตามร้านน้ำปั่น รถเข็นน้ำปั่นทั่วไป รู้หรือไม่เสี่ยงอาจเกิดอันตรายได้

รู้หรือไม่ ยาแผนโบราณที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมกับน้ำอัดลม จัดอยู่ในประเภท “ยาสมุนไพรโบราณ” โดยบางยี่ห้อจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม โดยยี่ห้อที่ได้นำมาผสมกับน้ำอัดลมมีแอลกอฮอล์ถึง 4 % และบางชนิดมีถึง 16 % ซึ่งอาจทำให้ก่อให้เกิดการมึนเมาได้ และถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

เนื่องจากมักพบคนนำยาข้างต้นไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อทำให้เกิดอาการมึนเมา อย.จึงกำหนดให้ยาแผนโบราณที่เป็นยาสามัญประจำบ้านมีจำหน่ายได้ทั่วไปจะต้องไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ กรณีถ้ามีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบจะต้องจำหน่ายผ่านสถานที่ที่กำหนด และต้องมีใบอนุญาตด้วย นอกจากนี้จึงได้ออกประกาศกำหนดคำเตือนสำหรับยาแผนโบราณในมนุษย์รูปแบบยาน้ำชนิดรับประทานที่มีเอธิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ในยาสำเร็จรูป ดังนี้

  1. ยาที่มีเอธิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ผสมอยู่ …% v/v ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
  2. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้แอลกอฮอล์
  3. หญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร เด็กต่ำกว่า 12 ปี และกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรคตับ โรคลมชัก ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาทุกครั้ง

นอกจากจะได้รับอันตรายจากการมึนเมาที่กินแอลกอฮอล์แล้วยังอาจได้รับผลเสียจากการกินสมุนไพรบางชนิดเกินความจำเป็น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ (ทั้งนี้ขึ้นกับสมุนไพรที่ใช้) ทาง อย. ขอแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่นำยาสมุนไพร (โดยเฉพาะที่ผสมแอลกอฮอล์) มาผสมกับเครื่องดื่มปกติ

Cr. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. )