วันเสาร์, 19 มิถุนายน 2564

(คลิป) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ Kick Off เปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนา 4 เส้นทาง (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)

Spread the love

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ Kick Off เปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนา 4 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off เปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนา (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) เหนือ 1 ในใจ Beyond Journey โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายคมสัน สุวรรณอัมพา ที่ปรึกษากองทุน we love chaingmai ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชียงใหม่,ลำปาง,แม่ฮ่องสอน/ลำพูน ททท. สำนักงานเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ดร. กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ Cocoon Farm ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรม Kick off เปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันนี้จัดขึ้น เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดรายได้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มากยิ่งขึ้น

เส้นทางการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนา กำหนดไว้ 4 เส้นทาง ประกอบด้วย

  • เส้นทางที่ 1 Be Life Be Learn เส้นทางการท่องเที่ยว North 1 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน (เชียงใหม่-ลำปาง)
  • เส้นทางที่ 2 Be Creative. To be Artistry เส้นทางการท่องเที่ยว North 1การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (เชียงใหม่-ลำพูน)
  • เส้นทางที่ 3 Be Discovery เส้นทางการท่องเที่ยว North 1
  • การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและชาติพันธุ์ล้านนา (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
  • เส้นทางที่ 4 Be Green เส้นทางการท่องเที่ยว North 1
  • การท่องเที่ยววิถีชีวิตและธรรมชาติ (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

อีกทั้งมีการจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ไฟเขียว กาดนัด/ถนนคนเดิน เปิดได้ตั้งแต่ 20 ม.ค. เป็นต้นไป
(คลิป) “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ต้อนรับปีฉลู (วัว) เชิญชมสมาชิกใหม่ พร้อมประกวดตั้งชื่อ “ลูกวัวแดง”
(คลิป) เชียงใหม่ ผนึกกำลังทุกฝ่าย ยืนยันเชียงใหม่เที่ยวได้ ปลอดภัย ไม่ต้องกักตัว ไม่เสี่ยงโควิด-19 พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ 2564
(คลิป) เริ่มแล้ว งานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 11 ชมทุ่งดอกคอสมอส (คำแผ้แหล้) ใหญ่ที่สุดเชียงใหม่
(คลิป) สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดขบวนพาเหรดมาสคอร์ต แต่งกายเป็นซานต้า ซานตี้ ส่งมอบความสุขในวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2021
เชียงใหม่ เที่ยวได้ปลอดภัย ไม่ต้องกักตัว ผู้ว่าฯ ยืนยันพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่