วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ เปิดเชื่อมโยงความร่วมมือระดับนานาชาติมุ่งเน้นสร้าง Startup ให้มากขึ้น

01 มิ.ย. 2018
1274
Social Share

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ Northern Science Park Debut : Thailand Regional and Global Connect ในรูปแบบครบวงจรบนฐานของอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

ที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดตัวและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ Northern Science Park Debut : Thailand Regional and Global Connect ซึ่งเป็นการเปิดตัวโดยให้ข้อมูลที่สำคัญของกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือในรูปแบบครบวงจรบนฐานของอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศภายใต้กรอบแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation

แนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มุ่งให้มีการนำเอาองค์ความรู้และทรัพยากรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ร่วมดำเนินงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสนับสนุนให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ โดยบริการและโครงสร้างพื้นฐานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเอกชน รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี และการสร้าง Startup เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการนำผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยทั้งนี้ รัฐบาลเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย กับเครือข่ายในต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญให้ระบบนิเวศนวัตกรรมมีความแข็งแกร่งขึ้น อีกทั้งทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็น platform ของนวัตกรรมแบบเปิด หรือ Open Innovation ที่จะทำให้การพัฒนาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

i

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ไมโครชิพ ช่วยนักพัฒนาเร่งการออกแบบโหนด IoT ระยะไกล ด้วยผลิตภัณฑ์ตระกูล LoRa(R) System-in-Package ที่ใช้พลังงานต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม
Infineon เปิดตัวชุดซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสำหรับ TPM 2.0 เพิ่มความปลอดภัยการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์
“MI SHOP by แม่วังสื่อสาร” เปิดแล้ววันนี้ ที่เซ็นทรัล แอร์พอร์ต
“วิศวกรรมแห่งชาติ 2561” ร่วมโชว์นวัตกรรมวิศวกรรม เพื่อให้คนไทยก้าวทันเทคโนโลยีและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่สังคมไทย
วสท. เปิดงาน ‘วิศวกรรมแห่งชาติ 2018’ อย่างยิ่งใหญ่
ไซปรัสจับมือ VeChain Foundation และ CREAM พัฒนาฟินเทคและบล็อกเชนในไซปรัส