วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

หน่วยพญาเสือ ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง บุกจับสามหนุ่มลักลอบค้าสัตว์ป่าคารถโดยสารในพื้นที่เพชรบุรี

เมื่อเวลา 04.00 น.วันที่ 6 พ.ย. 62 : เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) นำกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี, เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรชะอำ และ เจ้าหน้าที่ บก.ปทส. ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบรถโดยสารประจำทาง สายสุไหงโกลก-กรุงเทพมหานคร ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนกลุ่มขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง และนำเข้าสัตว์ป่าข้ามชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ว่าจะมีการนัดหมายส่งสัตว์ป่าคุ้มครอง และสัตว์ป่าตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

ต่อมาทางเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเข้าตรวจสอบรถโดยสารประจำทางดังกล่าว บริเวณ แยกคลองชลประทาน สาย 1 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และได้แสดงตัวเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้แจ้งเหตุในการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประจำรถโดยสารคันดังกล่าวรับทราบ และนำตรวจสอบ โดยเปิดช่องเก็บสัมภาระให้แก่ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ พบกล่องลังพลาสติกและลังกระดาษบรรจุสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าตามบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 กล่อง เจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามและสืบสวนขยายผล พบว่า สัตว์ป่าดังกล่าวนำมาส่งให้กับ

ผู้ต้องหา 3 ราย คือ นายธนสิทธิ์ (ขอสงวนนามสกุล) มีสัตว์ป่าเป็นนกกระตั้วขาว (White ccockatoo) จำนวน 2 ตัว -นกโนรีแดง (Red Loly) จำนวน 37 ตัว ซากนกโนรีแดงนกโนรีแดง (Red Loly) จำนวน 3 ซาก และนกโนรีแซตเตอริ่ง(Chattering Loly) จำนวน 10 ตัว ซึ่งสัตว์ป่าทั้งหมดที่ตรวจพบเป็นสัตว์ป่าที่ถูกควบคุมตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2

รายที่สอง คือ นายอิมรอน (ขอสงวนนามสกุล) มีสัตว์ป่าคือ นกกางเขนดง หรือนกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน (Copsychus malabaricus) จำนวน 3 ตัว ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกนก และนายทวีพงษ์ (ขอสงวนนามสกุล) มีสัตว์ป่าเป็นนกกระตั้วโมลัคกัน (Moluccan ccockatoo) จำนวน 1 ตัว ซึ่งสัตว์ป่าทั้งหมดที่ตรวจพบเป็นสัตว์ป่าที่ถูกควบคุมตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1

โดยทำการจัดส่ง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิตและสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่ เวลาประมาณ 07.00-08.00 น. เจ้าหน้าที่ จึงดำเนินการติดตาม และเข้าดำเนินการจับกุมบุคคลทั้ง 3 คน และตรวจยึดสัตว์ป่าทั้งหมด พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ดังนี้
1. มาตรา 19 ฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. มาตรา 20 ฐานค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. มาตรา 23 ภายใต้บังคับมาตรา 24 ฐานนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าชนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
4. มาตรา 24 ฐานนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าชนิดที่ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า โดยไม่มีใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดี
5. มาตรา 55 ฐานช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้ โดยประการใดซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

พร้อมนำตัวผู้ถูกจับและของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อดำเนินคดีต่อไป

Cr. เฟซบุ๊ค ทีมพญาเสือ