วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563

(คลิป) ม.แม่โจ้นำน้ำยานาโนไนท์ยับยั้งไวรัสโควิด19 ฉีดครั้งเดียวอยู่ได้กว่า 14 วัน ใช้ได้ดีกว่าแอลกอฮอล์ทั่วไป

26 มี.ค. 2020
2505

26 มี.ค. 63 : ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมด้วยรศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำน้ำยานาโนไนน์ ผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19 อุปกรณ์ถังฉีดพ่นน้ำยา และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทำการสาธิตพร้อมกับแนะนำวิธีการใช้น้ำยานาโนไนน์ผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโนที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19ได้ จากนั้นได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งน้ำยานาโนไนน์นี้ออกฤทธิ์ได้ดีกว่าแอลกอฮอล์นาน 7-14 วันถึงแม้จะเชื้อจะตายไปแล้วก็ตาม

รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อดีตหัวหน้าศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า ซิลเวอร์นาโนเป็นเทคโนโลยีจิ๋วที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคอย่างแพร่หลายในต่างประเทศโดยเฉพาะทางการแพทย์ ได้ผลิตยาป้องกันการติดเชื้อให้กับรถพยาบาลและเครื่องสำอาง ซึ่งมีราคาแพงและผลิตได้อย่างจำกัด การใช้เม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.99 เปอร์เซ็นต์ผลิตซิลเวอร์นาโนเป็นการลดต้นทุนและทำให้ประชาชน และทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์เป็นการใช้ประจุบวกวงนอกของอิเลคตรอนของเงินบริสุทธิ์ เข้าทำลายผนังเซลล์ของเชื้อโรค ส่งผลให้เชื้อโรคหยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด

ในด้านความปลอดภัยมีผลวิจัยรับรอง ไม่มีผลต่อความเป็นพิษของเซลล์เนื้อเยื่อมนุษย์ หากจะมีการก็เกิดขึ้นได้กับคนที่ไม่สามารถใส่เครื่องประดับเงินได้เท่านั้น นอกจากนี้ข้อดีของซิลเวอร์นาโนคือสามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนาน 7 – 14 วัน ซึ่งแตกต่างชัดเจนกับแอลกอฮอล์ ที่ออกฤทธิ์แค่จุดสัมผัสแล้วระเหยหายทันที และการใช้งานซิลเวอร์นาโน ต้องผลิตโดยการควบคุมของนักวิจัย และมีผลการวิเคราะห์ทดสอบจนได้มาตรฐานและมีผลการนำไปใช้ประโยชน์ก่อนที่จะนำไปใช้จริง เป็นสิ่งจำเป็นและมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมโดยเฉพาะ หากมีข้อสอบสถามและต้องการนำไปใช้ประโยชน์ติดต่อได้ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี

รศ.ดร.ระพีพันธ์ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “ ผลิตภันฑ์ซิลเวอร์นาโนนี้วิจัยสำเร็จเมื่อ 8 ปีที่แล้วในปี 2554 ซึ่งตอนนั้นเทคโนโลยีนาโนเพิ่งเข้ามาประเทศไทยใหม่ๆ เลยได้นำมาวิจัยและพัฒนาโดยนำอนุภาคเงินจากเนื้อเงินบริสุทธิ์มาใช้รวมกันเทคโนโลยีนาโนเพราะเราคิดว่าอนุภาคเงินน่าจะเหมาะสมเพราะประเทศไทยมีอากาศร้อนชื้น เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้ดี ซึ่งก็สามารถพัฒนาขึ้นมาได้จนเป็นผลิตภัณฑ์นาโนสเปรย์ฆ่าเชื้อได้ มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าแอลกอฮอล์เลยและไม่มีผลเสียต่อร่างกาย มีความปลอดภัยสูง” ปัจจุบันการผลิตน้ำยาตัวนี้ตอนนี้ทางมหาลัยวิทยาแม่โจ้สามารถได้ครั้งหนึ่งถึง 3 ตันต่อครั้งและต้นทุนการผลิตก็ถูกกว่าแอลกฮอล์ซึ่งต้นทุนต่อ 1 ลิตรเพียง 100บาทถูกว่าแอลกฮอล์ครึ่งต่อครึ่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตอนนี้ได้ให้มีการนำนาโนไนท์ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของรศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อดีตหัวหน้าศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมาใช้ในการฉีดพ่นเพราะมีประสิทธิภาพดีกว่าออกฤทธิ์ได้ดีกว่าแอลกอฮอล์ นาน 7-14 วันและปลอดภัยกว่าสารตัวอื่นและได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนยี ที่นำทีมสัตวศาสตร์อาสามาช่วยเป็นกำลังหลักในการทำการฉีดพ่นมั่นใจได้ว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด19 แน่นอน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้อนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการต่อยอดเพื่อให้บริการหน่วยงานที่มีความจำเป็น หากหน่วยงานใดสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ในช่วงนี้