วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

ผบ.ทบ.เยี่ยมหน่วยป้องกันชายแดนสาละวิน แม่ฮ่องสอน กำชับสกัดโควิดและไฟป่า

Spread the love

ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันชายแดนสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน เน้นย้ำ! การป้องกันชายแดน สกัดโควิดเข้าประเทศ และไฟป่า

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ทำการทางยุทธวิธี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อม คณะ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งก่อนหน้านี้ โดยร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารวัชโรภาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด จ.ตาก จากนั้นเดินทางต่อมายังพื้นที่ชายแดนสาละวิน บริเวณพระธาตุแม่สามแลบ ที่ทำการทางยุทธวิธี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 โดยมี พันเอกชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 พันเอกมงคล ปาคำมา รองผอ.รมน.จว.แม่ฮ่องสอน (ฝ่ายทหาร) นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย และ พ.ต.อ.สุรกิจ ศรีมนัส รอง ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน ตลอดจน ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

การเดินทางของ ผบ.ทบ.ในครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ โดยเน้นย้ำการป้องกันชายแดน และสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ตลอดจนสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 และการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารภายใต้ภาวะโรคระบาดโควิด-19 ด้วย เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศกำลังจะเข้าสู่สภาวะปกติ แม้สถานการณ์โควิด-19 ในบ้านเราจะส่งสัญญาณดีขึ้น แต่เพื่อความไม่ประมาท การเฝ้าระวังในพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่อาจนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด จึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับกองกำลังป้องกันชายแดนให้ประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในประเทศทุกช่องทาง รวมถึงเตรียมกำลังพลและโรงพยาบาลสนาม ให้พร้อมรองรับการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
อัยการแม่สะเรียง ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงแม่ละอูน คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย พร้อมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ
วิสาหกิจฯ ทุ่มแพม เปิดแล้ว ศูนย์เรียนรู้ครบวงจรปลูกกัญชาที่แม่ฮ่องสอน
วันหยุดเขื่อนโลก 4 เครือข่ายลุ่มน้ำในแม่สะเรียง จัดพิธีบวชป่า หยุดสร้างเขื่อน สืบชะตาแม่น้ำยวม-เงา
แม่สะเรียงจัดอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บ้านท่าตาฝั่ง หมู่บ้านชายขอบสาละวิน
มท.1 เปิดโครงข่ายไฟฟ้าให้ชาวแม่สะเรียง ฮ่องสอน ได้ใช้ไฟฟ้า
(คลิป) แม่ฮ่องสอน ตำรวจ ปทส. บุกจับเจ๊ณี ลักลอบค้าสัตว์ป่าพร้อมของกลางซากเก้ง 2 ตัว