ททท.เชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ เปิดตัวโครงการ “Chiang Mai Golf Festival Championship 2020”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ เปิดตัวโครงการ “Chiang Mai Golf Festival Championship 2020” ภายใต้โครงการ “เที่ยวได้ทุกเวย์…Weekday in Chiang Mai”

10 ก.ค. 63 : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ และสนามกอล์ฟชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดยสมาชิกั้งหมด 9 สนาม ได้แก่ North Hill Golf Club Chiang Mai, , Mae Jo Golf Resort & Spa, Gassan Khuntan Golf & Resort, Chiang Mai Highlands Golf & Spa Resort, Summit Green Valley Chiangmai Country Club, Gassan Panorama Golf Club, Gassan Legacy Golf Club ,Lanna Night Golf Super Club และ Chiang Mai Inthanon Golfand Natural Reort ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการตลาดกอล์ฟ ภายใต้ชื่อโครงการ “Chiang Mai Golf Festival Championship 2020” ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม -30 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และช่วยกระตุ้นให้นักกอล์ฟ และผู้รักสุขภาพเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เพิ่มมากขึ้นในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Geen Seaon) รวมถึงช่วยสร้างรายได้ให้หมุนเวียนภายในจังหวัดและผู้ประกอบการอื่นๆ ในพื้นที่อีกด้วย

โดยในปีนี้มีสนามกอล์ฟชั้นนำของเชียงใหม่ และลำพูนที่เข้าร่วมโครงการฯทั้งหมด 8 สนามด้วยกัน ได้แก่ North Hill Golf Club Chiang Mai, Mae Jo Golf Resort & Spa, Gassan Khuntan Golf & Resort, Chiang Mai Highlands Golf & Spa Resort, Summit Green Valley Chiangmai Country Club, Gassan Panorama Golf Club, Gassan Legacy Golf Club และ Lanna Night Golf Super Club โดยสามารถสมัครเข้าแข่งขันในสนามกอล์ฟต่างๆ เพื่อชิงถ้วยรางวัล โดยการคิดคะแนนการแข่งขันจะใช้ระบบ 36 System และถ้วยรางวัลการแข่งขันสนามละ 4 ใบ พร้อมประกาศนียบัตรสำหรับรางวัลรองชนะเลิศ รมถึงรับของที่ระลึก คือเสื้อประจำการแข่งขัน ซึ่งจะมีความแตกต่งกันไปในแต่ละสนาม ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมได้ที่สนามกอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการ

คุณเฉลิมพล ชูชาติ นายกสมาคมกอล์ฟรีสอร์กภาคเหนือ กล่าวว่า การแข่งขัน Chiang Mai Golf Festival Championship 2020 ในปีนี้ จะเป็นการจัดการแข่งขัน แบบ Neพ Normal โดยรับนักกอล์ฟไม่เกิน 120 คนต่อสนาม และ ในระหว่างการแข่งขัน และในงานจัดเลี้ยง จะจัดโดยคำนึงถึงหลักการ Social Distancing ตามนโยบายของทางภาครัฐ