วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

(คลิป) ดอยสะเก็ด เชิญเที่ยวงาน เชิงดอยดอกไม้บาน หนองบัวพระเจ้าหลวง ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ดอยสะเก็ด เชิญเที่ยวงาน เชิงดอยดอกไม้บาน หนองบัวพระเจ้าหลวง 14 – 16 ก.พ.63 ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

14 กพ.2563 : ที่หนองบัวพระเจ้าหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “เชิงดอยดอกไม้บาน ครั้งที่ 1” ประจำปี 2563 โดยมี นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย นำประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยกำหนดจัดงานในห้วงระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

ภายในงานได้มีการตกแต่งดอกไม้โดยรอบบริเวณงาน นอกจากนี้ยังได้มีการเคลื่อนขบวนแห่รถบุปผาชาติฯ และการแสดง “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” พร้อมกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การประกวดแข่งขันเครื่องสักการะบูชา “แป๋งสุ่มดอก”โชว์เมนูไข่ โดย น้องเนลล์ (กรรัมภา ถิรขจรวงศ์) มาสเตอร์เชฟจูเนียร์ไทยแลนด์การประกวดแข่งขัน “เชิงดอยซุปเปอร์เชฟ ฟลาวเวอร์ 2020” รุ่นมือสมัครเล่นการแสดงเปิดเวทีการประกวด “ทีมงาน Prince Parin”การประกวด “นางงามบุปผา นางฟ้าจำแลง 2020”การประกวด “เทพบุตรหนองบัวพระเจ้าหลวง 2020”

นอกจากนี้ยังได้มีการแสดงของ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม” การแสดง “กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์” การแสดง “โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย” และยังมีศิลปินชื่อดัง “ณัฏฐ์ กิตติสาร & เดอะเพอะ” เข้าร่วมสร้างความบันเทิงภายในงานด้วย

นายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ มีมติให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ “Amazing Tourism Year 2018” นำเสนอจุดเด่นของประเทศไทยที่มีแหล่งท่องเที่ยวได้รับความนิยมติดกลุ่มผู้นำของโลก เน้นส่งเสริมกิจกรรมที่มีเสน่ห์ มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สร้างคุณค่า และรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทย

ประกอบกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวด้วยวิถีไทย ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโต บนพื้นฐานของความเป็นไทย การกระจายรายได้สู่ชุมชน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559 – 2563 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ทางเทศบาลตำบลเชิงดอยจึงได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อการเรียนรู้ “เชิงดอยดอกไม้บาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563” ขึ้น