วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

Exim bank ให้การสนับสนุน SUN อนุมัติวงเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก

10 สิงหาคม 2563 : นางสาวจิตตนันท์ ตียเกษม ผู้ช่วยผู้บริหารสาขาเชียงใหม่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้ร่วมลงนามในสัญญากับ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เพื่อสนับสนุนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

นายองอาจ กล่าวว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก การได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดี ที่บริษัทฯได้รับความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ซึ่งให้การสนับสนุนทางการเงินเป็นสินเชื่อ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้มาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวต่อไป และพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคการเกษตรเพื่อการส่งออกของไทยให้ยั่งยืนต่อไป