วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

เชียงใหม่ แผ่นดินไหว 4.1 อำเภอดอยสะเก็ด โชคดีไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อนแม่งัดและบ้านประชาชน

18 ต.ค. 62 : นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ตรวจพบแผ่นดินไหว 2 ครั้ง ครั้งแรกในเวลา 21.37 น. แผ่นดินไหวขนาด 2.1 แมกนิจูด ละติจูด 20.83 ลองจิจูด 98.532 ความลึก 10 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่ในประเทศพม่า อยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 124 กิโลเมตร

ต่อมาเวลา 21.46 น.ได้ตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 4.1 แมกนิจูด ละติจูด 18.904 ลองจิจูด 99.25 ความลึก 6 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ขณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดมีเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ ในพื้นที่ได้ทราบว่า แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นดังกล่าว แม้จะรุนแรง แต่สภาพของเขื่อนก็อยู่ในสภาพที่ปกติไม่ได้เกิดความเสียหายใดๆ ส่วนบ้านเรือนประชาชนก็ยังไม่มีรายงานเรื่องของความเสียหายในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ ทาง ปภ.เชียงใหม่ ก็ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ออกตรวจสอบหลังเกิดเหตุการณ์ หากตรวจพบก็จะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป