วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

ทหารพราน 36 สนธิกำลังร่วม ปกครองขุนยวม ตชด.ลาดตระเวน สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวป้องกันโควิด-19

ทหารพราน 36 สนธิกำลังร่วม ปกครองขุนยวม ตชด.ลาดตระเวน สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแส ป้องกันโควิด-19

2 ก.ย. 63 : พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เปิดเผยว่า ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 โดยมอบหมายให้ทางชุดกองร้อยทหารพรานที่ 3602 จัดกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 ทำการลาดตระเวนตามเส้นทางธรรมชาติ ทั้งเดินทางเท้า และ โดยรถยนต์ ในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณบ้านห้วยนา ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกันนี้ได้เข้าพบปะกับราษฎรในหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ และ แจ้งข่าวสาร การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีกระแสข่าวว่ามีชาวเมียนมาบางส่วน ได้ลักลอบหลบหนีข้ามมายังฝั่งไทย บริเวณอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือ ช่องทางธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งหากมีการพบเห็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยทันที ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินสนธิกำลังร่วมออกลาดตระเวน ทำการกดดัน สกัดกั้น กลุ่มขบวนการที่ลักลอบกระทำผิดกฎหมาย ตลอดจนแรงงานต่างด้าว ที่อาจลักลอบหลบหนีเข้ามาในพื้นที่เป็นระยะโดยจะเพิ่มความถี่ให้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในห้วงที่ผ่านมากองทัพบก โดยกองกำลังนเรศวร ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ ป้องกันและปราบปรามกลุ่มขบวนการที่ลักลอบกระทำผิดกฎหมาย ตลอดจนแรงงานต่างด้าว ซึ่งอาจเป็นพาหะในการแพร่เชื้อโควิด-19 เข้ามาภายในประเทศ ซึ่ง กรมทหารพรานที่ 36 รับผิดชอบพื้นที่ 4 อำเภอตอนล่างของจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และ อำเภอสบเมย หากผู้ใดพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่เบอร์โทร 053-681300 หรือทางเฟซบุ๊กของหน่วย โดยจะเก็บไว้เป็นความลับสูงสุด