วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

มช. แนะ นศ.และบุคลากร ใช้แอปพลิเคชั่นคัดกรองเชื้อ พร้อมรับการตรวจด่วนหากไปยังพื้นที่เสี่ยงวันเดียวกับผู้ติดเชื้อ

29 พ.ย. 2020
5967
Spread the love

 

มช. แนะ นศ.และบุคลากร ใช้แอปพลิเคชั่นคัดกรองเชื้อ หากเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงวันเดียวกับผู้ติดเชื้อ 24-25 พ.ย. ให้เข้ารับการตรวจอย่างเร่งด่วนที่ รพ.นครพิงค์

29 พ.ย. 63 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกหนังสือ แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามที่จังหวัดเชียใหม่ได้มีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย ผลการตรวจเชื้อออกมาเป็นบวก และถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์แล้วนั้น

เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ขอให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาสัยเชียงใหม่ตรวจเช็คและดูแลสุขภาพของตน หากมีอาการไข้ น้ำมูกไหล ไอ มีเสมหะ จมูกไม่ได้กลิ่นคล้ายเป็นหวัด โดยเฉพาะผู้ที่ไปยังสถานที่เสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อเดินทางไป ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิงและสถานที่อื่นๆ ที่ผู้ป่วยได้เดินทางไป ตามข้อมูลที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และกรมควบคุมโรคแจ้ง ให้ไปรับการตรวจที่รงพยาบาลนครพิงค์โดยด่วน ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา 7-10 วัน โดยขอให้มีความเคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยครั้ง

การคัดกรองตนเองเบื้องต้นสามารถใช้ CMU Daily Health Passport ใน CMU Mobile Application ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้

CMU Daily Health Passport เฝ้าระวังสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร มช. :
https://cmu.to/CMUDailyHealthPassport

นักศึกษาและบุคลากรสามารถดาวน์โหลดแอปพลิลซัน CMU Mobile ได้ที่
Android : https://cmu.to/AndroidcMUMobile
iOS : https://crnu.to/losCMUMobile

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กองทัพภาคที่ 3 เร่งประชุมหาแนวแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 รอยต่อ
แม่แจ่ม ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงพื้นที่ไร่หมุนเวียน เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่
เชียงดาว เร่งทำแนวกันไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟป่า ตั้งเป้าลดจุดความร้อนลงร้อยละ 25 ของปีที่ผ่านมา
ปลัดอำเภอฮอดนำกำลังดับไฟป่าในพื้นที่เขตป่าสงวน พื้นที่เสียหายกว่า 7 ไร่
ศูนย์ปฏิบัติการฯ ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมบริจาคโลหิต จัดเก็บเลือดสำรอง สู้โควิด 19
มทร. ล้านนา ปรับแผนการเรียนรับโควิด-19 เปิดเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบถึงสิ้นเทอม