วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

วัดพระธาตุศรีจอมทอง จัดยิ่งใหญ่ ฉลองเปรียญธรรม ปี 2562

Spread the love

17 ส.ค. 62 : พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ เดินทางมาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตยตรัย ในพิธีฉลองเปรียญธรรม และมุทิตาจิต แก่พระภิกษุ สามเณร ผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค 1 – 2 ถึงประโยค ป.ธ.9 โดยมี พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7, พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่, พระมหาสมศสักดิ์ สุจิตฺโต ป.ธ.9, นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถวายเครื่องสักการะ

หลังจากที่พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถวายรายงาน เรียบร้อยแล้ว พระครูสถาพรเขมกิจ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้อ่านรายชื่อผู้สอบบาลีได้เข้ารับทุนและโล่ห์ของมูลนิธิพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ครูสอนบาลี อุบาสก อุบาสิกาดีเด่น สถานศึกษาส่งเสริมสอบธรรมศึกษา และรายชื่อวัดงามตาประชาชื่นใจ (วัด 5 ส) เข้ารับเกียรติบัตร ตามลำดับ จากนั้น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา

ขณะเดียวกันภายในงาน ก็มีการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานหน่วยงาน อ.ป.ต.ดีเด่น, วัด 5 ส.ดีเด่น ประจำปี 2562 มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป ตลาดนัดชาวบ้าน จำหน่ายของพื้นบ้าน ของที่ระลึก การแสดงฟ้อนรำเพื่อสักการะบูชาพระธาตุศรีจอมทอง มีประชาชนในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง และอำเภอใกล้เคียงเดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก