วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

เชียงใหม่ เปิดประตูเมืองเก่าพร้าววังหิน ที่อำเภอพร้าว อนุสรณ์และศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดประตูเมืองเก่าพร้าววังหิน อนุสรณ์และศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ให้อนุชนรุ่นหลังเกิดความสำนึกและรำลึกถึงความกล้าหาญของบรรพบุรุษ

19 ต.ค. 62 : ที่วัดพระเจ้าล้านทอง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดประตูเมืองเก่าพร้าววังหิน (แจ้สัก) โดยมีคณะศรัทธาประชาชนและองค์กรต่างๆ ในชุมชน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์และศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ให้อนุชนรุ่นหลังเกิดความสำนึกและรำลึกถึงความกล้าหาญ ความมานะอดทน ความเสียสละ ความสามัคคีของบรรพบุรุษ จึงได้ก่อสร้างประตูจำลองเมืองขึ้น ซึ่งได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

วัดพระเจ้าล้านทอง เป็นวัดเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ในเมืองพร้าววังหิน หรือเมืองแจ้สัก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1824 พญามังรายมหาราชทรงสร้างขึ้นก่อนยกทัพไปตีเมืองหริภุญชัย เป็นที่รวบรวมไพร่พล ซึ่งในปัจจุบันยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น คูเมือง ซากปรักหักพัง วิหาร เจดีย์องค์พระเจ้าล้านทอง พระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองพร้าววังหินอยู่ด้วย

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่