วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

ประธาน กกต. ปล่อยแถวรณรงค์เลือกตั้ง นายก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

Spread the love

วันที่ 16 ธ.ค. 63 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรม “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ตรวจการเขตตรวจการที่ 9, ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในการนี้ มีรถประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คัน โดยจะมีการกระจายเสียงไปตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆ ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยอิสระ ปราศจากการครอบงำ ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย