วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

เชียงใหม่ เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่เทศกาลงานออกแบบ 2018 พัฒนาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์

Social Share

เชียงใหม่ เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่เทศกาลงานออกแบบ 2018 พัฒนาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ โดยนำนักออกแบบ ช่างฝีมือ นักสร้างสรรค์ชาวไทยและชาวต่างชาติจาก กว่า 500 คน มาแสดงผลงานกลางเมืองเชียงใหม่

นายอินทพันธุ์ บัวเขียว ผู้จัดการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า 50 แห่ง จัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2018 เพื่อนำเสนอศักยภาพด้านการออกแบบซึ่งต่อยอดมาจากทักษะฝีมือช่างและทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น เทศกาลฯ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในชื่อหัวข้อ ยิ่งขัดเกลา ยิ่งแหลมคม (Keep Refining) จะสื่อให้เห็นถึงสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการนำเสนอสิ่งใหม่ คือ ความหมั่นเพียรในการขัดเกลาและการพัฒนาเทคนิคทักษะฝีมือ เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนคุณภาพวัสดุ ที่จะช่วยรักษาและยกระดับงานสร้างสรรค์ให้มีความทันสมัย และยังตอบสนองความต้องการของชีวิตประจำวัน และการเดินหน้าสู่อนาคตด้วย

นางสุวารี วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า ความร่วมมือในการจัดเทศกาลฯ ช่วยผลักดันพลังความคิดของคนรุ่นใหม่ให้เชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และนำไปพัฒนาสร้างคุณค่าในการทำงานได้ รวมทั้งเทศกาลฯ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเข้มแข็ง และการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (UNESCO Creative City on Crafts and Folk Art) ขององค์กรยูเนสโกเมื่อปีที่ผ่านมา

นายมรกต ยศธำรง นายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ กล่าวว่า เทศกาลฯ เป็นส่วนสำคัญในการขยายโอกาสทางธุรกิจงานหัตถกรรม กราฟิกดีไซน์ งานศิลปะ ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ได้เพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมนักออกแบบและผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ได้นำเสนอความสามารถและเป็นที่รู้จักสู่สาธารณะ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่ต่อเนื่องและการพัฒนาภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในตลาดสินค้าดีไซน์ให้มีความโดดเด่น

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2018 จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 9 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 18.00 น. ในบริเวณย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ TCDC เชียงใหม่ และนิมมานเหมินท์ และอีกกว่า 20 แห่งโดยรอบเมืองเชียงใหม่ มีนักออกแบบ ช่างฝีมือ นักสร้างสรรค์ชาวไทยและชาวต่างชาติจาก 10 ประเทศ จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบมากกว่า 200 กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ งานเสวนา เวิร์กช็อป เยี่ยมชม สังสรรค์ อีเว้นท์ ตลาดสินค้าดีไซน์ ที่จะส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจและนักออกแบบวิชาชีพ ตลอดจนจะสร้างแรงบันดาลใจและความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ นักเรียนนักศึกษา และประชาชน ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีผู้ชมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.chiangmaidesignweek.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่ TCDC เชียงใหม่ 1/1 ถนนเมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ Hello.cmdw@tcdc.or.th 052-080-500 ต่อ 312, 325