วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

ห้ามพลาด!!! เชียงใหม่ จัดงานแฟชั่นผ้าไหมไทยอย่างยิ่งใหญ่ ในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 11 – 16 ธ.ค.นี้

Social Share

 

10 ธันวาคม 2561 : คุณกวิน วิริยพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมด้วย คุณอิ่มหทัย กันจินะ ผู้จัดการบริหารโครงการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC เชียงใหม่, คุณภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวกยารการทอ่เงที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่, คุณทิพยพงษ์ ภูษณะพงษ์ ดีไซน์เนอร์, คุณวรวุฒิ สมหวังประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานสินค้าแฟชั่น สำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, คุณมรกต ยศธำรง นายกสมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ และคุณเอเลี่ยน อาณาดา อัคชิญาการณ์ นางแบบชั้นนำ พร้อมด้วยเหล่านางแบบชั้นนำในประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 16 ธันวาคม 2561 ที่นี่ The Old House, 137 Pillars House อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการใช้นวัตกรรม การใช้ภูมิปัญญาไทย และการสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงได้ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นในหลายมิติ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร การสร้างศักยภาพในการผลิต การออกแบบ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างโอกาสการค้าในรูปแบบใหม่ๆ

 

อุตสาหกรรมผ้าไหมไทย และแฟชั่นเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ้าไหมไทย นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีชื่อเสียงในระดับสากล และมีศักยภาพในการเติบโตสูง ดังจะเห็นจากในปี 2560 ประเทศไทยส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้าผืนที่ทำจากไหม มูลค่าส่งออกรวมถึง 6.06 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

คุณกวิน วิริยพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงเห็นควรจัดนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมชั้นสูงในชื่อ Thai Silk Couture ภายใต้โครงการส่งเสริมยกระดับสินค้าท้องถิ่นผ่านกิจกรรมแสดงผลงาน และกิจกรรมแฟชั่นโชว์

โดยรวมกับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) การจัดนิทรรศการและแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ จะจัดแสดงชุดผ้าไหมไทยที่มีการออกแบบตัดเย็บโดยใช้ศิลปะการตัดเย็บชั้นสูงโอต์กูตู จากประเทศฝรั่งเศส ผงงานแฟชั่นผ้าไหมทั้งหมดได้ออกแบบตัดเย็บด้วยมืออย่างประณีต เช่น การจับผ้า เดรปปิ้ง การใช้ศิลปะการปักผ้า และการเพ้นท์ลวดลายผ้าไหมไทยชั้นสูง โดยออกแบบให้มีความเป็นสากล เพื่อนำเสนอความงดงามของผ้าไหมไทย และเพื่อสร้างโอกาสในการขยายมูลค่าการส่งออกผ้าไหมไทย และที่สำคัญคือการสร้างแรงบันดาลใจ การถ่ายทอดเทคนิคชั้นสูงสู่ผู้ประกอบการสิ่งทอและแฟชั่น ซึ่งนับเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในเชิงบุคลากร ผู้ประกอบการ เทคนิคการเพิ่มมูลค่าการผลิต และการสร้างโอกาสการตลาดในโอกาสเดียวกัน

 

คอลเลคชั่นชุดผ้าไหมไทยชั้นสูง Thai Silk Couture ได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งสิ้น 25 ชุด โดยสามารถชมนิทรรศการ Thai Silk Couture ได้ระหว่างวันที่ 11 – 16 ธันวาคม 2561 และสามารถชมการสาธิตงานปักเทคนิคงานกูตูร์ ในวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2561 ที่นี่ The Old House, 137 Pillars House

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หวังว่าแฟชั่นโชว์และนิทรรศการ Thai Silk Couture จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น สร้างภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสินค้าแฟชั่นไทยให้แก่ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ และเกิดการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้