วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

“การสร้าวสรรค์การแสดงสู่สาธารณชน “The Moments ครั้งหนึ่งฉันเคย” เทศกาลการแสดง จากโปรดักชั่นการแสดงของนักศึกษาสาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

Spread the love

“การสร้าวสรรค์การแสดงสู่สาธารณชน “The Moments ครั้งหนึ่งฉันเคย” เทศกาลการแสดง จากโปรดักชั่นการแสดงของนักศึกษาสาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

เนื่องด้วยทางสาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดงานเทศกาล การแสดง The Moments ครั้งหนึ่งฉันเคย ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 และวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 งานเทศกาลครั้งนี้ รวบรวมไปด้วยศาสตร์การแสดงมากมาย อาทิ การแสดงที่ใช้ลีลาท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย การฟ้อน การเต้น อีกทั้งยังมีการแสดงละคร การแสดงจากบทละคร (Scene Work) และการแสดงเดี่ยว (Monologue) ภายใต้ธีมงาน “Moments ครั้งหนึ่งฉันเคย” ซึ่งเกิดจากแนวคิดของคำในภาษาอังกฤษว่า “Moments” ที่สื่อความหมายถึง ช่วงเวลาหนึ่ง หรือขณะหนึ่ง เปรียบได้กับการที่ได้สร้างสรรค์การแสดงที่สนใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตงานด้านการแสดง การทำงานเป็นทีม การวางแผนการทำงานและบริหารจัดการ การประสานงานระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

จะได้พบอะไรในงานนี้บ้าง? The Moments ครั้งหนึ่งฉันเคย เป็นเทศกาลที่ต้องการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาของสังคมในปัจจุบันโดยถ่ายประเด็นมุมมองต่างๆ ผ่านรูปแบบการแสดงที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตีกรอบ โรคซึมเศร้า การเข้าสังคม ซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงในกระแสสังคมปัจจุบัน

ทำไมต้องชื่อ The Moments ครั้งหนึ่งฉันเคย? เกิดจากแนวคิดของคำในภาษาอังกฤษว่า “Moments” ที่สื่อความหมายถึง ช่วงเวลาหนึ่ง หรื่อขณะหนึ่ง เปรียบได้กับการที่นักศึกษาได้สร้างสรรค์การแสดงที่ตนเองสนใจ และต้องการสื่อสารประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงและสนใจในหมู่วัยรุ่น อาทิ เรื่อง การตีกรอบ โรคซึมเศร้า การเข้าสังคม ซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงในกระแสสังคมปัจจุบัน มาถ่ายทอดเรื่องราวในการแสดงครั้งนี้ Moments หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตวัยศึกษา ที่ต้องผ่านประสบการณ์ทั้งสุขและทุกข์ ยากลำบากและท้าทาย กระนั้นเส้นทางของอุปสรรคแห่งช่วงวัยเปลี่ยนผ่านก็ยังเป็นช่วงเวลาที่งดงาม น่าจดจำ ควรค่าแก่การที่ผู้ชมจะได้ระลึกความทรงจำจากประสบการณ์เหล่านั้น

กระบวนการทำงานของพวกเรา? เนื่องจากสาขาศิลปะการดนตรีและการแสดงชั้นปีที่ 4 นั้น มีจำนวนเพียงแค่ 19 คน และตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาทุกคนได้ค้นพบถึงความถนัดในด้านการผลิตการแสดงในรูปแบบที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น การแสดงที่ใช้ลีลาท่าทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย การฟ้อน การเต้น การแสดงละคร การกำกับ การควบคุมแสง และเสียงต่างๆ หรือแม้กระทั่งการเขียนบท พวกเราจึงเล็งเห็นถึงความถนัดและความรู้ทักษะที่แตกต่างกันกันมาใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์งานการแสดงโปรดักชั่น นอกจากนี้ยังมีการร่วมงานกันกับกลุ่มเครือข่ายอื่นๆ นอกเหนือไปจากในชั้นปี  อาทิเช่น ทีมงานและนักแสดงจากทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย รุ่นพี่และรุ่นน้องภายในสาขาวิชา ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายการสร้างสรรค์งานว่าไม่จำเป็นต้องอยู่เฉพาะในรั้วมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว เพื่อให้เกิดเป็นผลงานที่มีคุณภาพพร้อมออกสู่สาธารณชนมากที่สุด

งานจัดขึ้นวันไหน? ที่ไหน? เทศกาลการแสดง The Moments ครั้งหนึ่งฉันเคย จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 รอบ 2 วัน คื่อในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 รอบแรกเริ่มเวลา 13:00-15:00 น. รอบที่สองเริ่มเวลา 18:00 น.-20:00 น. และวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 รอบแรกเริ่มเวลา 13:00-15:00 น. และรอบที่สองเริ่มเวลา 18:00-20:00 น. ซึ่งระยะเวลาทั้งหมดโดยประมาณแล้วคือ 2 ชั่วโมง

เทศกาลการแสดง The Moments ครั้งหนึ่งฉันเคย ประกอบไปด้วยการแสดงทั้งหมด 7 การแสดง จากนักศึกษาสาขาศิลปะการดนตรีและการแสดง ชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด 19 คน และนักศึกษา หรือผู้ที่ต้องการเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตงานเทศกาลการแสดงนี้ ทางเราจึงเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีการประชาสัมพันธ์เทศกาลการแสดง The Moments ครั้งหนึ่งฉันเคย ครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนภายนอกหรือผู้ที่สนใจได้มาสัมผัสถึงกระบวนการ การผลิตงานการแสดง และมุมมอง เรื่องราวต่างๆ ที่จะได้พบเห็นในงานเทศกาลครั้งนี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ดวงรัตน์ จันทร์สุวรรณ์ โทร. 093-2180202 E-mail: Duangrat_jan@elearning.cmu.ac.th / Facebook: The Moments ครั้งหนึ่งฉันเคย