วันศุกร์, 2 ตุลาคม 2563

อดีต รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานแสดงละครประจำปี จัดอย่างยิ่งใหญ่ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

อดีต รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานแสดงละครประจำปี จัดอย่างยิ่งใหญ่ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ไฮไลท์การแสดงชมละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ

30 พ.ย. 62 : ที่โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานการแสดงละครประจำปี 2562 รอบปฐมทัศน์ โดยมี ผศ.นพ.สมพันธ์ ผดุงเกียรติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วย เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานกรรมการสถานศึกษา, ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ กงสุลต่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงวิพิธทัศนา รำเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ชุดเทิดไท้องค์ราชัน, การแสดงรังสรรค์ศิลป์ถิ่นล้านนา (ฟ้อนดาบสามไต, ฟ้อนมุ่นไหมฝ้ายงาม, ฟ้อนฮอก, ฟ้อนถิ่งบ้อง), การแสดงละครเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่นอกจากจะมีหน้าที่จัดการศึกษาแล้ว ยังมีหน้าที่ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ด้วยภาระหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณาเห็นว่า ควรจัดการแสดงรอบปฐมทัศน์เป็นรอบพิเศษ เผยแพร่แพร่ศิลวัฒนธรรมด้านนาฏศิลปและดนตรี ให้กับประชาชนและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้รับรู้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะด้านการบรรเลง การแสดงให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อนำรายได้จากการจัดการแสดงละครประจำปี ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดหาวัสดุอุปกรณ์การแสดงและพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อม มีศักยภาพที่จะทำหน้าที่ อนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด งานศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป

นอกจาการแสดงในรอบปฐมทัศน์แล้ว วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ยังได้จัดการแสดงรอบนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับชมตั้งแต่วันที่ 2 – 20 ธันวาคม 2562 ในวันเวลาราชการ วันละ 2 รอบ ในเวลา 09.00 น. และ 13.00 น.