วันศุกร์, 2 ตุลาคม 2563

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดพิธีรับมอบจากในหลวงและส่งต่อเครื่องเป่าลมดับไฟป่าพระราชทาน ให้กับหน่วยงานในพื้นที่และมอบนโยบายเน้นย้ำควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  จัดพิธีส่งมอบเครื่องเป่าลมดับไฟป่าพระราชทาน  และมอบนโยบายการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

วันนี้  15  พฤศรจิกายน  2562  เวลา  09:00 น.  นายธัญญา  เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ได้เป็นประธานจัดพิธีส่งมอบเครื่องเป่าลมดับไฟป่าพระราชทานตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องเป่าลมดับไฟป่าให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืชจำนวน  100 เครื่อง  เพื่อใช้ในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ในพื้นที่  9  จังหวัดภาคเหนือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า  ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้แก่ผู้บริหาร  และหัวหน้าหน่วยงานสนามของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์  ในท้องที่ภาคเหนือประกอบด้วย  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  และหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า  รวม  260  นาย  ณ ห้องประชุมใหญ่สวนสัตว์เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเป็นการซักซ้อม  กำหนดทิศทาง  และวางแผนรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน  ในปี  2563  โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับราษฎร  ได้ตระหนักและร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า  และหมอกควันในพื้นที่  รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้ม