วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

เมญ่าฯ ร่วมจุดไฟส่องประกายรอบเมืองรับประเพณียี่เป็ง

เมญ่าฯ ร่วมจุดไฟส่องประกายรอบเมืองรับประเพณียี่เป็ง

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ในงานต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปี 8 ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ชุมชนในเขตเมืองเก่า วัด สถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน ในคืนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ พื้นที่เมืองเก่าและรอบคูเมืองเชียงใหม่ชั้นใน โดยได้ร่วมจุดผางประทีป และแจกผางประทีปให้แก่นักท่องเที่ยวภายในงาน เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวล้านนา และต้องการให้แก่นักท่องเที่ยวให้ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแสดงประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็ง กิจกรรมตามประทีปโคมไฟ ในงานบุญตั้งธรรมหลวง การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง ประกวดเทพธิดา เทพบุตรยี่เป็ง การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจารย์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก