วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

“ซันสวีท” นำคณะทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดป่าชี่และมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ชุมชน

บุญใหญ่ !! บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก และคณะศรัทธาวัดป่าชี่  จัดงานทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดป่าชี่และซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก และคณะศรัทธาวัดป่าชี่ จัดงานทอดกฐินสามัคคี โดย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีทอดถวายกฐิน พร้อมด้วยสายบุญจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ณ วัดป่าชี่ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ประเพณีงานบุญกฐินของพุทธศาสนา เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นการทำบุญใหญ่ โดยทำได้ปีละ 1 ครั้ง ประจวบกับสภาพสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทางบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จึงได้หารือร่วมกับชุมชน โดยมี เทศบาลตำบลทุ่งสะโตกและวัดป่าชี่ ในการจัดงานบุญที่สามารถช่วยทำนุบำรุงศาสนาและพัฒนาชุมชนควบคู่ไปด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ และคณะผู้มีจิตศรัทธา ได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สำคัญ 20 รายการ อาทิ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ เครื่องวัดความดันโลหิต ที่นอนลม เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก เป็นต้น ให้แก่ นายทองคำ ผัดตัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวรินและบ้านดงก๋ำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในให้บริการในการเสริมสร้างสุขภาพ รักษาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน การเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุจากสาธารณภัยต่าง ๆ ตลอดจนบริการผู้ป่วยติดเตียงแก่ประชาชนในตำบลทุ่งสะโตกต่อไป