วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

ททท. มอบของขวัญส่งท้ายปลายปี ชวนคนไทยเที่ยวกับ 2 แคมเปญ “เที่ยววันธรรมดาราคาช๊อกโลก” และ “ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย” สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวถึงต้นปีหน้า

ททท. มอบของขวัญส่งท้ายปลายปี ชวนคนไทยเที่ยวกับ 2 แคมเปญ “เที่ยววันธรรมดาราคาช๊อกโลก” และ  “ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย” สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวถึงต้นปีหน้า

วันนี้  ( ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๒ )  นางสาวภัคนันท์  วินิจชัย  ผู้อำนวยการสำนักงาน  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ( ททท. )  สำนักงานเชียงใหม่  ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวสัญจร  โครงการ  “ถึงเวลาทัวร์ให้ทั่วโลก”  เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยกับ  ๒  แคมเปญ  คือ  “เที่ยววันธรรมดาราคาช๊อกโลด”  และ  “ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย”  ณ  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร  มหาวิทยาลัยพายัพ  วิทยาเขตแม่คาว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่่

นางสาวภัคนันท์  วินิจชัย  ผู้อำนวยการสำนักงาน  ททท.  สำนักงานเชียงใหม่  กล่าวว่า  ททท.  ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี  ๒๕๖๒  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการดำเนินโครงการเมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา  โดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว  “ถึงเวลาทัวร์ให้ทั่วไทย”  ถือเป็นเหมือนของขวัญช่วงปลายปีของ  ททท.  ที่มอบให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย  ผ่าน  ๒  แคมเปญ  คือ  “เที่ยววันธรรมดาราคาช๊อกโลก”  และ  “ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย”  โดยการบรูณาการความร่วมมือและเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อมในธุรกิจท่องเที่ยวได้นำเสนอสินค้าและพัฒนาการบรืการให้ดียิ่งขึ้น  อาทิ  โรงแรม  ที่พัก  สายการบิน  สปา  ร้านค้า  ร้านอาหาร  ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกระจายไปทั่วประเทศ  นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมมาตรการ  ชิมช๊อปใช้  ของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย  ทั้งนี้  โครงการเที่่ยววันธรรมดาราคาช๊อกโลก  จะเริ่มต้นในวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  และโครงการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย  จะเริ่มต้นในวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  โดยทั้ง  ๒  โครงการจะสิ้นสุดพร้อมกันในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒

รายละเอียดของแคมเปญ “เที่ยววันธรรมดาราคาช๊อกโลก”  เป็นแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่่ยวในวันธรรมดา  เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างจำนวนนักท่องเที่ยวกับพื้นที่ในการรองรับ  โดยนำเสนอสินค้า  และบริการหรูหราของประเทศไทยที่มีมาตรฐานระดับสากล  กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน  โดยนำเสนอโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดถึง  ๘๐%  เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยระดับกลาง – บน  ควบคู่กับการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่  High  Value  Destination  ผ่านการสร้างประสบการณ์พิเศษให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย  ด้วย ๙ กลุ่มสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความร่วมมือกับผู้ประกอบการเป็นอย่างดี  ได้แก่  กลุ่มบัตรโดยสาร , กลุ่มโรงแรมที่พักระดับ ๕ ดาว , กลุ่มสินค้าด้านสุขภาพ  และความงาม , กลุ่มสินค้าระดับพรีเมียม , กลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน , กลุ่มพันธมิตรอาหารไทยอาหารถิ่นสู่มิชิลินสตาร์ , กลุ่มนันทนาการ , พันธมิตรกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์  และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ  รวมถึงสมาพันธ์  สมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  พร้อมเสนอโปรโมชั่นช๊อกโลกพร้อมกัน  เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้  นักกท่องเที่ยวที่สนใจร่วมแคมเปญเที่ยววันธรรมดาราคาช๊อกโลก  ต้องมีสัญชาติไทย  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบูรณ์     ( ณ วันลงทะเบียน )  สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองสิทธิ์ได้ที่  www.tourismthailand.org/เที่ยววันธรรมดา  หรือ  www.เที่ยววันธรรมดาราคาช๊อกโลก.com  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน  ( ๐๐.๐๐ น. ) – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  เมื่อลงทะเบียนแล้วจะสามารถเข้าไปเลือกสินค้าทางการท่องเที่ยวได้จาก  ๙  กลุ่มที่ปรากฏ  จากนั้นจะได้รหัสคูปอง  ( promotional  code )  แล้วชำระเงินตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการนั้น ๆ  ภายใน  ๕  วัน  มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์  โดยเว็บไซต์จะแสดงจำนวนรายการที่เหลือจากกการจองอย่างชัดเจน  นอกจากนี้  ยังมีผู้ประกอบการที่มอบราคาพิเศษโดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

ดังนั้น  นักท่องเที่ยวสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว  แล้วไปใช้บริการในราคาพิเศษได้เลย  โดยไม่ต้องสำรองสิทธิ์ล่วงหน้า  สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์และชำระเงินแล้ว  จะไม่สามารถใช้สินค้าและบริการตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  –  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒  สำหรับกลุ่มโรงแรมที่พัก  ใช้บริการได้ในวันจันทร์  –  พฤหัสบดี  และในวันจันทร์  –  ศุกร์  สำหรับกลุ่ม  ๘  กลุ่มที่เหลือ  โดยไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก /ทอน  เป็นเงินสดหรือไม่สามารถยกเลิก / แก้ไขรายการได้ทุกกรณี  และสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  จะได้ลุ้นรับแพคเก็จท่องเที่ยววันธรรมดาราคา ๑ บาท  จำนวน ๘ ครั้ง  ซึ่ง  ททท.  จะมีการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการและรายละเอียดอื่น ๆ  ในเว็บไซต์ต่อไป

นางสาวภัคนันท์  วินิจชัย  ผู้อำนวยการสำนักงาน  ททท.  สำนักงานเชียงใหม่  กล่าวถึงรายละเอียดของแคมเปญ  “ร้อยเดียวเที่ยทั่วไทย”  ว่า  แคมเปญนี้  ททท.  มุ่งจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยราคา  ช่วงเวลาการเดินทาง  และสินค้าทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  กับ  ๕  หมวดของขวัญ  คือ  ๑. หมวดการเดินทาง  อาทิ  บัตรโดยสารเครื่องบินและรถบัสปรับอากาศ  ๒. หมวดที่พัก  ๓. หมวดอาหารและเครื่องดื่ม  ๔. หมวดแพคเก็จทัวร์  และ  ๕. หมวดแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมนัทนาการ  และอื่นๆ  ซึ่งมีของขวัญทั้งหมด  ๔๐,๐๐๐ ชิ้น  ( รายการ )  ในราคาชิ้นละ  ๑๐๐  บาท  ทั้งนี้  นักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมแคมเปญ  ต้องมีสัญชาติไทย  อายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปีบริบรูณ์  ( ณ  วันลงทะเบียน )  มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน  lnternrt  Banling  ( e-Bankimg )  และมีเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียน

โดยสามารถลงทะเบียนได้ทาง www.tourismthailand.org/ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย  หรือ  www.ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย.com  ใน  ๔  วัน  คือครั้งที่  ๑  วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ครั้งที่  ๒  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ครั้งที่  ๓  วันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒  และครั้งที่   ๔  วันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ตั้งแตเวลา  ๐๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.  ของแต่ละวันหรือจนกว่าของขวัญจะหมด  ซึ่งในแต่ละวันจะมีของขวัญทั้งหมด  ๑๐,๐๐๐  ชิ้น  เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว  จะสามารถเลือกซื้อของขวัญ  ได้เพียง  ๑  ชิ้น / คน  ( ตลอดโครงการ )  ซึ่งเว็บไซต์จะแสดงจำนวนรายการที่เหลือจากการจองเพื้อให้สะดวกในการตัดสินใจ  จากนั้นชำระเงิน  ๑๐๐  บาท  ผ่านช่องทาง  lnternet  Banking  เท่านั้น  เมื่อชำระแล้วจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ  และสามารถนำข้อมูลการยืนยันไปใช้บริการได้ตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการ

ผอ.ททท.สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า  ของขวัญในโครการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยนี้  สามารถใช้ได้จนถึง  วันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๒  โดยสามารถเลือกซื้อของขวัญได้ในทุกจังหวัด  ยกเว้นจังหวัดที่ปรากฏในบัตรประชาชน  ทั้งนี้ไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก /ทอน  เป็นเงินสดหรือไม่่สามารถยกเลิก / แก้ไขรายการได้ทุกกรณี

นอกจากนี้  ททท.  ยังเพิ่มความพิเศษให้กับแคมเปญนี้ด้วยเซอร์ไพรส์กิฟท์  สำหรับผู้ลงทะเบียนในลำดับที่  ๖,๐๐๐ , ๗,๐๐๐ , ๘,๐๐๐ , ๙,๐๐๐  และ  ๑๐,๐๐๐  ในแต่ละวัน  รวมไปถึงเซอร์ไพรส์กิฟท์สำหรับนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว  ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของ  ททท.  อีกด้วย

สำหรับโครงการ  “ถึงเวลาทัวร์ให้ทั่วไทย”  จากแคมเปญ  “เที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก”  และ  “ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย”  ที่  ททท.  มอบเป็นของขวัญส่งท้ายปลายปีนี้  คาดว่า  จะสามารถกระตุ้นการเดินทางและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ถึง  ๔๐๐  ล้านบาท  ซึ่งจะเป็นการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้คึกคักได้เป็นอย่างดี  จึงอยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกคนได้เดินทางท่องเที่ยวในช่วงที่ฤดูกาลท่องเที่ยวในราคาสุดพิเศษที่  ททท.  ตั้งใจมอบให้และออกไปสัมผัสเมืองไทยที่สวยงามในท่ามกลางอากาศหนาวที่กำลังมาถึง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  สำนักงานเชียงาใหม่  โทร  ๐๕๓-๒๔๘๖๐๓ -๕  อีเมล  tatchmai@tat.0r.th  และ  Facebook  Fan  Page  :  TAT  Chaing  Mai