วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

กองทัพอากาศเตรียมสนับสนุนอากาศยานแบบ AU23 พีชเมคเกอร์ สร้างความเข้าใจแก้ไขหมอกควันภาคเหนือ

กองทัพอากาศเตรียมสนับสนุนอากาศยานแบบ AU23 พีชเมคเกอร์( Peacemaker) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ลดการเผาแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

21 ต.ค. 62 : พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า กองทัพอากาศร่วมกับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์

การสร้างการรับรู้ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนที่ห่างไกลในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าในพื้นที่ โดยกองทัพอากาศเตรียมสนับสนุนอากาศยานแบบ AU23 พีชเมคเกอร์  (Peacemaker)หรือเครื่องบินโจมตีธุรการ จำนวน 2 ลำ มาประจำการ ณ กองบิน 41 ภารกิจบินกระจายเสียงประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในภารกิจควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.62 สำหรับอากาศยานแบบ AU23 พีชเมคเกอร์( Peacemaker) หรือเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ 2 เป็นเครื่องบินดัดแปลงที่มีพื้นฐานจากเครื่องบินพลเรือนที่ใช้ในภารกิจปฏิบัติการจิตวิทยาโจมตีภาคพื้นขนาดเบา ขนส่งลำเลียงจู่โจมทางยุทธวิธี มีขีดความสามารถในการขึ้นลงระยะสั้น โดยเฉพาะการขนส่งขึ้นลงในสนามบินฉุกเฉินเร่งด่วน ซึ่งกองทัพอากาศได้นำเครื่องดังกล่าวเข้าทดสอบการปฏิบัติการในสงครามเวียดนามโดยใช้ภารกิจโปรยใบปลิว กระจายข่าวซึ่งกองทัพอากาศไทยเป็นกองทัพอากาศเดียวที่มีเครื่องบินชนิดนี้ ปัจจุบันประจำการอยู่ที่ฝูงบิน 501 กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์