วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

(มีคลิป) เทศบาลนครเชียงใหม่ ปล่อยคาราวานรถขนขยะอิเลคทรอนิกส์ ขยะอันตราย จาก 97 ชุมชน กว่า 37 ตันไปทำลาย

16 ต.ค. 2019
384

16 ตุลาคม 2562 : นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการปล่อยคาราวานขยะอันตราย โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้การคัดแยกขยะอันตรายอย่างถูกต้อง และการปล่อยขบวนรถบรรทุกขนขยะอันตราย จำนวน 2 คัน น้ำหนักรวม 37 ตัน เพื่อนำไปทำลายตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งมีบริษัทเอกชนมารับช่วงต่อ สำหรับบรรยากาศภายในงานมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่มาร่วมงาน และมีการแสดงกลองสะบัดชัยจากเยาวชนกลุ่มรักษ์ถิ่นเกิดอีกด้วย

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัญหาขยะปัญหาสำคัญในพื้นที่ของประเทศไทย เนื่องจากปัญหาขยะมีปัญหามีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกปี อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของประชากร โดยพบว่าในปี 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกว่า 330 ตันต่อวัน ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้มีการปรับปรุงปัญหาการกำจัดขยะในเขตรับผิดชอบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ด้วยการลด การคัดแยก การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

นายทัศนัย กล่าวต่อว่า โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อสามารถนำขยะไปทำการรีไซเคิล และได้มีการจัดโครงการคัดแยกขยะอันตรายในพื้นที่ จาก 97 ชุมชน ซึ่งมีปริมาณมากกว่า 37 ตัน นำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งพบว่าในระยะ 3 ปีหลังจากที่มีการริเริ่มโครงการคัดแยกขยะ ทำให้มีปริมาณขยะที่มีพิษลดลง ทำให้พนักงานเก็บขยะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น หลังจากขยะมีพิษเหล่านี้ไม่รวมกับขยะทั่วไป

ทุกวันนี้ประชาชนส่วนมากในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะได้ดี แต่ยังมีบางกลุ่มที่ยังคงไม่มีการคัดแยกขยะ ในตรงนี้เองทางเทศบาลก็มีการออกให้ความรู้ด้านการแยกขยะตามชุมชนต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณขยะอันตราย รวมถึงขยะมูลฝอยต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพมากขึ้น”