วันจันทร์, 19 เมษายน 2564

Phra Naresuan Stupa, Mueang Ngai, Chiang Dao, Chiang Mai, Thailand 7

18 ม.ค. 2021
13