วันเสาร์, 23 กันยายน 2566

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ลงนามแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

Social Share

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในการจัดหาช่องทางลงทุนช่วยเหลือกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้แก่บริษัท เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว

รวมถึงการให้คำแนะนำในปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับและให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับคณะผู้บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นายวิรัช มรกตกาล รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงาน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ร่วมลงนามข้อตกลงในครั้งนี้