วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

(มีคลิป) เชียงใหม่จัดพิธีสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุจาก 25 อำเภอ ครั้งที่ 21 ที่วัดสวนดอกพระอารามหลวง

20 ต.ค. 62 : ที่วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานพิธีสืบชะตาหลวง ผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 21 โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดพิธีสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 และในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 21 ซึ่งมีผู้สูงอายุจากทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน และเป็นการสืบสานจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาที่สืบทอดมาเป็นเวลายาวนานกว่า 723 ปี อีกทั้งเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ และส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ให้เป็นที่น่าชมถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ แสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของผู้สูงวัยจาก 25 อำเภอ

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่