วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

บางกอกแอร์เวย์ มอบสิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 มิ.ย.-31 ต.ค. 63 โหลดสัมภาระฟรี 40 กก. ยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร

บางกอกแอร์เวย์สมอบสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้โดยสาร โหลดน้ำหนักสัมภาระได้ 40 กิโลกรัม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2563)

กรุงเทพฯ / 29 พฤษภาคม 2563 – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มอบสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้โดยสาร โดยเพิ่มน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องจากปกติ 20 กิโลกรัม เป็น 40 กิโลกรัม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสาร ในอัตรา 60 บาทต่อเที่ยวบิน สำหรับการออกบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com และ 120 บาท กรณีออกบัตรโดยสารผ่านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า คอลเซ็นเตอร์ โทร 1771 และสำนักขายของทางสายการบินฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูล หรือสำรองที่นั่งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771 และ 02-270-6699 ในเวลาทำการ

Bangkok Airways offers 40 kg baggage allowance and waives ticket issuing fee (from 1 June – 31 October 2020)

Bangkok / 29 May 2020 (Today) – Bangkok Airways Public Company Limited offers special privileges to passengers on additional baggage allowance from 20 kg to 40 kg at no extra charge and waives ticket issuing fee of 60 baht per flight for tickets issued online via www.bangkokair.com  and 120 baht for tickets issued via its call center  1771 and  from the airline’s ticket offices from                      1 June – 31 October 2020 to facilitate those in need of travel during COVID-19 outbreak.

For more information or reservation, please contact call center 1771 and 02-270-6699 during office hours.