วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

ภาพบรรยากาศ ส่งทหารใหม่ไปกอง ผลัด 1 ญาติมาส่งเพียบ ผู้ว่าฯ เมืองสามหมอก ให้กำลังใจ

ทหารใหม่ไปกอง ผลัด 1 ญาติมาส่งเพียบ ผู้ว่าฯ เมืองสามหมอก ให้กำลังใจ เป็นชายชาติทหารเสียสละสมัครใจไปเป็นทหาร จะมีระเบียบวินัย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

1 ก.ย. 63 : ที่บริเวณหน้าศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , พันเอก มงคล ปาคำมา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน , พันเอก อนุชาติ กลิ่นฤทธิ์ สัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับทหารใหม่ ทหารเกณฑ์ผลัด 1 จากพื้นที่ อ.ปาย , อ.เมือง , อ.ปางมะผ้า และ อ.ขุนยวม จำนวน 246 คน เพื่อส่งตัวเข้าไปเป็นทหารกองประจำการ ณ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายโสณบัญฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีญาติพี่น้อง ครอบครัว เดินทางมาให้กำลังใจล้นหลาม

สำหรับทหารเกณฑ์ผลัด 1 ที่เดินทางมารายงานตัวเข้ากองประจำการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63 เป็นผู้สมัครใจ สมัครเข้าเป็นทหารโดยไม่ต้องจับใบดำใบแดงเมื่อช่วงเรียกเกณฑ์ทหารที่ผ่านมา เข้ากองประจำการเป็นทหารเกณฑ์รับใช้ชาติเป็นเวลา 1 ปี และผู้ที่มีวุฒิการศึกษาก็จะเป็นทหารเกณฑ์เพียงแค่ 6 เดือน หลายคนตั้งเป้าหมายชีวิตเอาไว้ ตัดสินใจสมัครมาเป็นทหารเพราะต้องการสมัครเรียนต่อเป็นนายสิบรับใช้ชาติเป็นเกียรติประวัติของวงศ์ตระกูล

ในการเกณฑ์ทหารที่ผ่านมากองทัพต้องการทหารเกณฑ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 489 นาย โดยผลัดที่ 1 จำนวน 246 นาย ส่งตัวเข้ากองประจำการ 1 ก.ย.63 ณ ค่ายโสณบัณฑิตย์ ร.7 พัน 5 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ส่วนผลัดที่ 2 จากพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย จำนวน 243 นาย มีทั้งสมัครใจเป็นทหารและจับใบดำใบแดงจะเรียกเข้ากองประจำการ ณ มณฑลทหารบกที่ 33 จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 1 พ.ย.63

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวให้กำลังใจทหารใหม่ทุกนายว่า น้อง ๆ ทหารใหม่ที่ถูกเข้ากองประจำการทุกนายเป็นผู้ที่เสียสละและมีเกียรติ พร้อมที่จะไปทำหน้าที่รับใช้ชาติ สมกับเป็นลูกหลานของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของแสดงความยินดีและภาคภูมิใจในตัวทหารใหม่ทุกนาย หวังว่าจะได้เรียนรู้ วิธีปฏิบัติตน การฝึกฝนระเบียบวินัย และวิชาทหาร รวมทั้งการอยู่ร่วมกันภายในหน่วยทหารเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนปลูกฝังจินสำนึก ให้เป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีคุณธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข