วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

ทหารเป่าดับ 2 ศพ ขบวนการลักลอบขนยา เป็นผีเฝ้าป่า ยึดยาไอซ์ได้ 600 กิโลกรัม

27 ธ.ค. 62 : พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพบก และ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบาย/สั่งการให้หน่วยกำลังป้องกันชายแดน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 (The Golden Triangle Operation) ครั้งที่ 1/63 ในการสกัดกั้นยาเสพติด บริเวณพื้นที่แนวชายแดน

ดังนั้น พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกาลังผาเมือง/ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกาลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการร่วม สามเหลี่ยมทองคำ 1511 ซึ่งต่อปรากฏข่าวสารว่าจะมีการลักลอบลาเลียงยาเสพติด จากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังประเทศไทย บริเวณอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และลำเลียงต่อไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศไทย

พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จึงสั่งการให้ กองร้อยทหารม้าที่ 3 ปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณ ท่าข้ามกะหล่า บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ห่างจากแนวชายแดน ประมาณ 300 เมตร และต่อมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 04.20 น. ได้ตรวจการณ์พบกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่าย ประมาณ 15 – 20 คน แบกสัมภาระ โดยมีคนถืออาวุธปืนเล็กยาวไม่ทราบชนิดคุ้มกัน จำนวน 2 คน เดินเท้ามาจากแนวลำน้ำสาย จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้ใช้อาวุธปืน (ไม่ทราบชนิด) ยิงใส่ฝ่ายเรา และเกิดการปะทะกัน นานประมาณ 20 นาที ผลการปะทะฝ่ายเราปลอดภัย จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ตรวจพบกลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต จำนวน 2 ศพ พร้อมตรวจยึดยาไอซ์ จำนวน 20 เป้ รวมน้ำหนักประมาน 600 กิโลกรัม

จากเหตุการณ์ดังกล่าว พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ ยังคงความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด อย่างต่อเนื่องต่อไป

Cr. กกล.ผาเมือง, ทหารชุดปฏิบัติการ ฉก.ม.2 กองร้อยทหารม้าที่ 3