วันศุกร์, 22 มกราคม 2564

ผบ.มทบ.33 จัดพิธีไหว้ครูและเปิดฝึก นศ.วิชาทหาร เน้นย้ำการฝึกต้องอยู่ในมาตรฐานป้องกันโควิด

Spread the love

มณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมเน้นย้ำให้การฝึกต้องอยู่ในมาตรฐานป้องกันโควิด-19 ด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในศูนย์ฝึกฯ

10 ก.ย. 63 : ที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ในการให้ความเคารพต่อผู้มีพระคุณครู อาจารย์ ที่ได้ให้ความรู้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีคนเก่ง อย่างมีคุณธรรม แก่นักศึกษาวิชาทหาร

พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า การฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก คือ การผลิตกำลังสำรองของกองทัพให้มีประสิทธิภาพ และการสร้างเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ โดยขอให้มั่นใจว่า ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารของมณฑลทหารบกที่ 33 จะเป็นเบ้าหลอมที่ดีของกองทัพบก ที่จะหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงาม มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และเป็นกำลังสำรองที่มีประสิทธิภาพของกองทัพในอนาคต

นอกจากนี้แล้วภายในงาน ทางมณฑลทหารบกที่ 33 ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหาร และกำลังพล รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองเลือดไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 อีกด้วย