วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

ทหารเร่งส่งเสริมอาชีพให้ชาวเขาเผ่าม้งเชียงดาว เลี้ยงหมูดำพันธุ์พื้นเมือง สร้างรายได้

ทหารเร่งส่งเสริมอาชีพให้ชาวเขาเผ่าม้งเชียงดาว เลี้ยงหมูดำพันธุ์พื้นเมือง สร้างรายได้ สร้างหมู่บ้านเข้มแข็งลดยาเสพติดแนวชายแดน

26 พ.ค. 63 : พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (รองผบ.ศป.บส.ชน.) เปิดเผยว่า ปัญหายาเสพติดตามหมู่บ้านตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวตะเข็บชายแดนหลายแห่ง เพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านต้านภัยยาเสพติด ทาง ศป.บส.ชน. ก็ได้ออกดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิด-19 แพร่ระบาด อาจทำให้หลายคนตกงาน และอาจจะผันตัวเข้ามาสู่วงจรด้านยาเสพติดได้ เพราะต้องการเงินนำมาใช้ และอาจจะมีผู้ค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรดังกล่าว ทางชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จึงได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในการเตรียมการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD.2) ตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และผู้นำชุมชนบ้านห้วยลึกลงสำรวจโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมูดำ(พันธุ์พื้นเมือง) ที่เป็นที่นิยมและต้องการของชาวเขาเผ่าม้งสำหรับใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ

โดยใช้พื้นที่ข้างบ้านล้อมเป็นคอก เพื่อเป็นพื้นที่ในการเลี้ยงหมูดำ พันธุ์พื้นเมือง ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติทำให้หมูดำไม่เกิดความเครียดและไม่รู้สึกถูกกักขังโดยมีการสร้างคอกแบบโรงเรือนแยก เพื่ออนุบาลลูกหมูดำและมีการตอนลูกหมูดำตัวผู้เพื่อให้โตไวและน้ำหนักดี และยังสามารถนำมาสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วย ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องปศุสัตว์ และเรื่องการตลาด จึงจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมู เพื่อแนะนำชาวบ้านเกี่ยวกับการเลี้ยง และการจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมผู้เลี้ยงรายใหม่ เพื่อให้การเลี้ยงหมูดำพันธุ์พื้นบ้าน มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วย หลังจากนี้เตรียมขยายไปตามหมู่บ้านต่างๆ ตามแนวชายแดนต่อไป