วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563
sdsdsds

(มีคลิป) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนงานภายใต้ “ไทยนิยม ยั่งยืน” พัฒนาแหล่งน้ำชลประทานป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่

28 พ.ค. 2018
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่แปลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงบ่ายวันที่ (28 พฤษภาคม 2561) ที่บริเวณแกล้มลิงหนองบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิ