วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

ทหารบุกตัดไร่ฝิ่น 59 แปลงรวมกว่า 46.38 ไร่รอยต่อเชียงดาวกับแม่แตงเชียงใหม่

ทหาร สนธิกำลังร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดคลิ๊กออกตัดทำลายไร่ฝิ่น 59 แปลง รวมกว่า 46.38 ไร่ กลางหุบเขาเขตรอบต่ออำเภอเชียงดาวและแม่แตง พร้อมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ให้มีการมาลักลอบปลูกซ้ำ

ร.อ.วันเฉลิมพร หลวงเป็ง หัวหน้าชุดปฏิบัติการควบคุมและทำลายพืชเสพติด ร.7 พัน.2 นำกำลังทหาร ร่วมกับหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ชม.4 (เชียงดาว) สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ร่วมกันคลิ๊กออฟ ตัดทำลายไร่ฝิ่น ในพื้นที่ดอยผาแดง รอยต่ออำเภอเชียงดาว และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 59 แปลง รวมพื้นที่ประมาณ 46.38 ไร่

ในการตัดทำลายไร่ฝิ่นครั้งนี้ เป็นผลจากการที่ พล.ท.สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการควบคุมและทำลายพืชเสพติด ร.7 พัน.2 ออกลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการลาดตระเวนตามเขตรอยต่อระหว่างอำเภอเชียงดาว และอำเภอแม่แตง เนื่องจากพื้นที่ตามรอยต่อดังกล่าว มักจะมีกลุ่มชาวบ้านและกลุ่มที่ลักลอบปลูกฝิ่น มักจะอาศัยรอยต่อเหล่านี้ที่เป็นแนวหุบเขา เป็นแนวป่า ทำการปลูกไร่ฝิ่น ซึ่งจากผลสำรวจก็พบว่ามีถึง 59 แปลง รวมกว่า 46.38 ไร่ ซึ่งได้มีการวางกำลังเฝ้าตามแปลงต่างๆ เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิด แต่ก็ไม่พบ

จากการตรวจสอบไร่ฝิ่นโดยส่วนใหญ่แล้ว ต้นฝิ่นอยู่ในช่วงของการออกดอก บางแปลงก็มีดอกเพียงเล็กน้อย สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากสภาพอากาศที่ปีนี้มีฝนตกมากเกินไป ทำให้ฝิ่นเจริญเติบโตไม่ดี หลังจากที่มีการตรวจพบแปลงปลูกแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จึงได้สนธิกำลังร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 5 หัวหน้าส่วนราชการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ชม.4 (เชียงดาว) สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ กระจายกำลังเข้าตัดทำลายในครั้งนี้

อย่างไรก็ตามมาตรการคุมเข้มในพื้นที่เรื่องการตัดทำลายไร่ฝิ่น ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมกำลังออกลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากตัดทำลายไปแล้ว ก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งเช่นกัน เพื่อไม่ให้มีการมาปลูกซ้ำอีก เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ให้หมดไป