วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563

(มีคลิป) ซันสวีท รับรางวัล ส่งออกยอดเยี่ยมในงาน PM AWARD 2019 จาก “พณฯ ท่านนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ‘SUN’ รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2562 (Prime Minister’s Export Award 2019) ประเภทรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) ตอกย้ำความสำเร็จของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป แบรนด์ “KC” ในเรื่องของคุณภาพและการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนผู้ส่งออกสินค้าที่มีผลงานดีเด่น ทำให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศมีความเชื่อมั่นต่อผู้ส่งออกของไทยที่ได้รับรางวัล ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเข้ารับรางวัลในแต่ละปี จะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างละเอียด รอบคอบ เป็นระบบ และโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมตัดสินรางวัล

ปัจจุบัน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ รวมถึงผลิตตามคำสั่งของลูกค้าภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งกระจายอยู่มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี เป็นต้น โดยส่งออกสินค้าอย่างต่อเนื่องและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในด้านปริมาณและมูลค่า

นายองอาจ กิตติคุณชัย เปิดเผยว่า “ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนากระบวนการผลิตหรือค้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ พร้อมทุ่มเทในการดำเนินกิจการ รักษาคุณภาพสินค้าที่ดี และสร้างมาตรฐานเพื่อขยายฐานการส่งออกไปยังต่างประเทศ ผลักดันเศรษฐกิจไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปให้เติบโตอย่างยั่งยืน”