วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดงาน OTAGAI Forum พัฒนาเทคโนโลยีอาหารและเกษตรแปรรูป

10 ก.ย. 2019
513

10 ก.ย. 62 : นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา OTAGAI Forum ครั้งที่ 18 ภายใต้หัวข้อทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีอาหารและเกษตรแปรรูป ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่น โดยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ พร้อมจุดประกายความคิดในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูปของไทยสู่เวทีโลกด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ในการนี้ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ประกอบการที่สนใจร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 300 คน ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยมี Mr.Hiroshi Matsumoto กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมกล่าวแสดงความยินดี ก่อนร่วมรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อต่าง ๆ โดยแขกรับเชิญ 14 ท่าน จากประเทศไทยและญี่ปุ่น