วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2563

(คลิป) ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ แต่ชุดชาวเขา ลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านอำเภอดอยเต่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมส่วนราชการ แต่ชุดชาวเขา ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลบนดอยสูง

26 มิ.ย. 63 : ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านดอยหลวง หมู่ 4 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน ประจำปี 2563 โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กว่า 20 หน่วยงาน ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลตัวอำเภอ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ว่า เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบ One Stop Service เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลและยากที่จะเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐ ในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมพบประชาชน ยังเป็นการส่งเสริมให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ลงพื้นที่พบปะและรับฟังสภาพปัญหาของประชาชน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดด้วย

สำหรับการลงพื้นที่สำรวจและพบปะพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หมู่บ้านดอยหลวง และหมู่บ้านดอยแก้ว ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า ในครั้งนี้ พบว่า พื้นที่ชุมชนตั้งอยู่บนภูเขา อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,200 เมตร จึงทำให้การเดินทางยากลำบาก ในหมู่บ้านมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 700 คน ส่วนใหญ่จะดำรงชีพอยู่บนพื้นที่สูงเป็นหลัก โดยมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับปัญหาของชุมชน พบว่า ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวประสบความเดือดร้อนใน 2 ปัญหาหลัก คือ ปัญหาภัยแล้งและปัญหาสุขอนามัย ประชาชนพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักในการอุปโภค บริโภค เมื่อถึงช่วงหน้าแล้งในแต่ละปีจะไม่มีน้ำใช้ ต้องเดินทางลงเขาไปขนน้ำจากแม่น้ำมาใช้ ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนน้ำเป็นจำนวนมาก ในช่วงที่ผ่านมา ทางอำเภอ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน จึงได้ร่วมกันสร้างถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ไว้สำหรับกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการใช้น้ำของประชาชนที่ปกติจะใช้น้ำเหล่านี้สำหรับเป็นน้ำดื่มและหุงข้าวเพียงเท่านั้น

ขณะที่ในด้านสุขอนามัย พบว่า บ้านเรือนของประชาชนส่วนใหญ่ จะขาดแคลน และไม่นิยมใช้ห้องน้ำหรือห้องสุขา จึงทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ดังนั้น จึงมีความประสงค์จะขอให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างห้องสุขา เพื่อสุขลักษณะที่ดีของพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้แล้ว นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ยึดหลักปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การหมั่นล้างมือ และการรักษาระยะห่างทางสังคม ขณะเดียวกัน ยังฝากให้ประชาชนช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อีกด้วย

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่