วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

มช. รับรางวัลเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ งาน “Digital Thailand Big Bang 2019”

31 ต.ค. 2019
2601

31 ต.ค. 62 : รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับใบประกาศนียบัตร เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ จาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” ตามโครงการเมืองอัจฉริยะ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้ดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นเมืองที่มีความพร้อมประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ในการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ