วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2563

(คลิป) รัฐมนตรีฯ เทวัญ ลงพื้นที่เชียงใหม่ เยียวยาพระสงฆ์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถวายหน้ากากอนามัย พร้อมหารือมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่

27 มิ.ย. 63 : นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และวัดพระธาตุดอยคำ เพื่อถวายหน้ากากอนามัย สำหรับการป้องกันโรค โควิด – 19 แก่พระสงฆ์ สามเณร พร้อมหารือมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

โดยจุดแรกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้ากราบพระอัฏฐารส พระพุทธปฏิมาประธานในพระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร กราบรูปเหมือนพระเทพวุฒาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง จากนั้นเข้ากราบพระกิตติวิมล และถวายหน้ากากอนามัยแด่พระสงฆ์ ก่อนจะเข้ากราบสักการะเสาอินทขิล และเจดีย์หลวง โดยได้รับทราบผลการดำเนินงานของวัด ประวัติความเป็นมา การก่อสร้างและปฏิสังขรณ์วัด รวมถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ในกลุ่มของพระสงฆ์และโรงเรียนปริยัติธรรม จากนั้นเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยคำ เข้ากราบสักการะหลวงพ่อทันใจ และกราบนมัสการพระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ และถวายหน้ากากอนามัยแก่พระสงฆ์ พร้อมร่วมสนทนาธรรม รับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของวัด รวมถึงมาตรการเยียวยาพระสงฆ์และการให้ความช่วยเหลือ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่ารัฐบาลได้มีมาตรการให้ปิดสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ส่งผลให้พระสงฆ์ได้รับผลกระทบ ไม่มีญาติโยมเดินทางมาทำบุญ ใส่บาตร ทั้งทางวัดยังต้องรับภาระค่าน้ำ ค่าไฟ และดูแลผู้ยากไร้ที่มาขอความช่วยเหลือ จึงได้มีการเสนอมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ต่อคณะรัฐมนตรี โดยให้เงินเยียวยาพระสงฆ์รูปละ 60 บาทต่อวัน เพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภายในวัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือว่าจะใช้งบประมาณในส่วนใด และส่งเงินให้ทางวัดเป็นผู้บริหารจัดการ ย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยใช้เกณฑ์ตัวอย่างกรณีปี 2552 ที่รัฐบาลเยียวยาพระสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเยียวยาเป็นปัจจัย (เงิน) รูปละ 100 บาทต่อวัน

อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่ได้มีมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาล วัดต่างๆ สามารถเปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระได้ตามปกติ และอนุญาตให้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ แต่ต้องขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอให้ประชาชนร่วมปฏิบัติตามอย่างเคร่ง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือบ่อยๆ

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่