วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

พาณิชย์เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบเพราะข้าวเหนียวแพง พบราคาสูงขึ้นกระสอบ 400 – 500 บาทจริง

18 ส.ค. 62 : นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระแสข่าวที่ออกมาเรื่องข้าวเหนียวนึ่ง ที่ขายตามท้องตลาดมีราคาปรับสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ 50 บาท ส่งผลกระทบต่อทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายข้าว และยังกระทบต่อผู้บริโภคนั้น ล่าสุดทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ลงพื้นที่สำรวจราคาขายข้าวสารเหนียวในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ก็พบว่า ราคาข้าวสารเหนียว กระสอบละ 45 กิโลกรัม ปรับตัวสูงขึ้น 400 – 500 บาทต่อกระสอบ ซึ่งราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงตั้งแต่เดือน มิ.ย.62 เป็นต้นมา ภาวะการค้า ในช่วง ก.ค. -ส.ค. 62 ผู้ประกอบการร้านค้าส่งส่วนใหญ่สั่งซื้อข้าวสารได้น้อยลง และต้องใช้เวลาสั่งล่วงหน้าประมาณ 15 วัน จึงจะได้รับสินค้า ไม่ได้เกิดการกักตุนแต่อย่างใด แต่เนื่องจากเป็นช่วงที่ข้าวเก่ากำลังหมด และข้าวใหม่หลายแห่งก็พึ่งปลูกไป ทำให้เป็นรอยต่อที่ข้าวหายและมีไม่เพียงพอ ในเมื่อความต้องการยังคงเดิม แต่ข้าวสารเหนียว

นางนิยดา กล่าวต่อไปอีกว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ใช่เฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังทราบว่าเกิดขึ้นกับอีกหลายแห่งในภาคเหนือ อย่างไรก็ตามช่วงนี้มีทั้งเรื่องของภัยแล้งเข้ามาเกี่ยวข้อง บางพื้นที่ก็ขาดแคลนน้ำ แม้จะมีฝนตกลงมาบ้าง แต่ข้าวก็ต้องการน้ำ และพึ่งมีการปลูกต้นข้าว ทำให้ยังไม่ได้ผลผลิต แต่ก็คาดการณ์ว่า ในอนาคตหากข้าวใหม่ที่ปลูกได้ผลผลิตเรียบร้อยแล้ว ก็คาดว่าราคาตลาดน่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม