วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563

เกษตรฯ จังหวัด แนะนำ 3 ศูนย์เรียนรู้ฯ ต้นแบบการผลิตมะม่วงคุณภาพของเชียงใหม่

เกษตรฯ จังหวัด แนะนำ 3 ศูนย์เรียนรู้ฯ ต้นแบบการผลิตมะม่วงคุณภาพของเชียงใหม่

ช่วงเช้าวันที่ (22 พฤษภาคม2561) นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมติดตามสถานการณ์มะม่วง ในพื้นที่ อำเภอดอยหล่อโดยนางพิมพิชชา แม้นมาศวิหค เกษตรอำเภอดอยหล่อร่วมให้ข้อมูล

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้ข้อมูลว่าสถานการณ์การผลิตมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ ประมาณ 75,000ไร่ เกษตรกร 16,375 ราย พื้นทีผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 60% ประมาณ 45,000ไร่ ปริมาณการผลิต 35,000ตัน อำเภอสายเหนือย่างอำเภอ แม่แตง พร้าว ไชยปราการ เชียงดาวฝาง แม่อายเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญพันธุ์ที่ปลูกคือน้ำดอกไม้สีทอง น้ำดอกไม้เบอร์ 4 จะเริ่มให้ผลผลิตช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปมากที่สุดจะอยู่ในเดือน มิถุนายน กรกฎาคม

ส่วนทางสายใต้ได้แก่ อำเภอดอยหล่อ จอมทอง ดอยเต่านั้นจะปลูกมะม่วงพันธุ์หนักเช่น R2E2 งาช้างแดง แดงจักรพรรดิ์เป็นต้นซึ่งจะเป็นมะม่วงรับประทานสุกมีขนาดผลค่อนข้างใหญ่มีกลิ่นเฉพาะตัวเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน พร้อมกันนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นศูนย์เรียนรู้ฯเกี่ยวกับมะม่วง 3 แหล่งด้วยกันดังนี้ อำเภอพร้าว มีฐานการเรียนรู้การผลิตมะม่วงคุณภาพและการตัดแต่งกิ่ง ศูนย์ฯ อำเภอแม่แตงเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์มะม่วงต่างๆ

ส่วนแหล่งที่ 3 อำเภอเชียงดาวเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบน้ำอัจฉริยะในแปลงมะม่วง ทั้ง 3 ศูนย์จะมีเกษตรกรต้นแบบที่คอยให้ความรู้ต่างๆ เรื่องดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตมะม่วงคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี (มีคลิป)
เกษตรเชียงใหม่ ชวน “ชม ชิม ช็อป สตรอว์เบอร์รี่สะเมิง” พร้อมเตรียมเปิดเทศกาลสตรอว์เบอร์รี่ 6 – 8 ก.พ. นี้ (มีคลิป)
ดีแทคจับมือพันธมิตรรุกภาคเกษตร เปิดตัวบริการ “ฟาร์มแม่นยำ” ช่วยเกษตรกรเพาะปลูกอย่างแม่นยำ
ครอบครัวหัวใจเกษตร Smart Farmer ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(มีคลิป) นศ.ม.แม่โจ้ทิ้งปริญญาตรี หันมาร่วมกลุ่ม Young Smart Farmer ขายผ่านออนไลน์จนธุรกิจปัง สินค้าไม่พอส่งขาย
(มีคลิป) เชียงใหม่ เปิดงานเกษตรอินทรีย์ วิถีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เอาใจคนรักพืชผักเกษตรอินทรีย์