วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563

อนันตรา เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้โครงการ “Heinecke Scholarship”

อนันตรา เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้โครงการ “Heinecke Scholarship”

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท นำโดยคุณแฮนส์ ดีเมลโล(Hans D’mello) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมด้วยพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพนักงานอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กๆโรงเรียนบ้านแม่นะ และโรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ

นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “Heinecke Scholarship” จัดตั้งโดยคุณวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิไฮเน็ค โดยมูลนิธิไฮเน็คก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ความมุ่งมั่นดังกล่าวสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ ไมเนอร์เชื่อว่าเด็กและเยาวชนที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี จะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นกุญแจสำคัญในการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างความสำเร็จในอนาคตให้กับตนเองด้วย