วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563

ดอยสะเก็ด ชวนแอ่วงานเชิงดอยดอกไม้บาน ครั้งที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30 ธค.2562 : ที่เชียงใหม่ศิลาดล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว เที่ยวงานเชิงดอยดอกไม้บาน วันที่14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หนองบัวพระเจ้าหลวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมี นายชุติพนธ์ สารแปง นายกยกเทศมนตรีเทศบาลเชิงดอย พร้อมคณะผู้จัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมแถลงข่าว โดยภายในงานมีการประกวด ทำอาหาร เทพีดอกไม้ มิสหัวโปก และอื่นๆ อีกมากมาย

นายชุติพนธ์ สารแปง นายกยกเทศมนตรีเทศบาลเชิงดอย กล่าวว่า กิจกรรมเชิงดอยดอกไม้บาน ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ จะจัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ก.พ. 2563 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ และสนองนโยบายรัฐบาล รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของนักท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตรกรรม เชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชุมชน การเผยแพร่ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและความสำคัญของหนองบัวพระเจ้าหลวงในฐานะพื้นที่ประวัติศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านกีฬาภูมิปัญญาไทย ด้านอาหารและโภชนาการ และให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สร้างงาน กระจายรายได้ สร้างโอกาสให้ชุมชนได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป เพิ่มมูลค่าก่อให้เกิดรายได้เป็นการสร้างอาชีพให้กับครอบครัวและชุมชน และเป็นการส่งเสริมการปลูกดอกไม้เมืองหนาวอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเหนือด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานวันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 16.00 น. หน้าที่ทำการเทศบาลตำบลเชิงดอยชมขบวนรถแห่บุปผาชาติทั้ง 10 หมู่บ้านและขบวนรถจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิธีเปิด โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชมการแสดงของพี่น้องชาวชนเผ่าชาติพันธ์และการแสดงของศิลปินล้านนา ช่วงค่ำก็ชมการประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่องซึ่งแต่ละหมู่บ้านร่วมเข้าประกวด ในวันที่ 15 ก.พ. 2563 ชมการประกวดแข่งขัน เชิงดอยซุปเปอร์เชฟ ฟลาวเวอร์2020 การประกวดนางงามบุปผา นางฟ้าจำแลง 2020 และเทพบุตรหนองบัวพระเจ้าหลวง 2020 ในวันที่ 16 ก.พ. 2563 ชมการประกวดรอบตัดสินและชมศิลปินล้านนา