วันพฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม 2563

รอบรั้วทั่วไทย

AIS ภาคเหนือ จัดกิจกรรม “เอไอเอสรวมใจปลูกป่ารักษ์สิ่งแวดล้อม” สร้างแรงขับเคลื่อน รณรงค์ ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

20 ก.ย. 2019
AIS ภาคเหนือ จัดกิจกรรม “เอไอเอสรวมใจปลูกป่ารักษ์สิ่งแวดล้อม” สร้างแรงขับเคลื่อน รณรงค์ ปลูกจิตสำนึก ร่วมเครือข่ายพันธมิตรรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “เอไอเอส” ในฐานะผู้ให้บริการด้านดิจิทัลไลฟ์ นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยี และบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างดีที่สุดแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ เพื่อท